🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 22800 matches

by snasui
Fri Feb 23, 2018 9:46 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรดึงข้อมูลข้ามชีทครับ
Replies: 11
Views: 289

Re: ขอสูตรดึงข้อมูลข้ามชีทครับ

:D บรรทัดที่ 1 ไม่เหมือนกับตัวอย่างที่แนบมา ทำให้เหมือนกันก่อน หากยังติดปัญหาค่อยถามมาอีกรอบครับ
by snasui
Fri Feb 23, 2018 9:44 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการ vlookup ค่าที่ไม่ว่าง
Replies: 1
Views: 14

Re: สอบถามการ vlookup ค่าที่ไม่ว่าง

:D แนบตัวอย่างไฟล์ Excel มาด้วยเพื่อเพื่อน ๆ จะได้สะดวกในการตอบครับ
by snasui
Fri Feb 23, 2018 9:16 pm
Forum: Excel
Topic: code แทรกคอลัมภ์ตามเงื่อนไข
Replies: 1
Views: 14

Re: code แทรกคอลัมภ์ตามเงื่อนไข

:D ตัวอย่าง Code ครับ Dim rAll As Range Dim i As Integer Dim k As Integer Dim a As Variant With Sheets("data_orginal") Set rAll = .Range("h1:xfd1").SpecialCells(xlCellTypeConstants) a = Split(rAll.Address, ",") k = UBound(a) For i = k To 0 Step -1 .Range(a(i)).Resize(1, 2).EntireColumn.Insert Next i...
by snasui
Fri Feb 23, 2018 8:32 pm
Forum: Excel
Topic: ขอคำแนะนำหรือตัวอย่าง เพื่อนำไปสร้างข้อมูลตามที่ออกแบบได้ครับ
Replies: 3
Views: 40

Re: ขอคำแนะนำหรือตัวอย่าง เพื่อนำไปสร้างข้อมูลตามที่ออกแบบได้ครับ

:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ

ปัจจุบันติดปัญหาข้อใด ขั้นตอนใด ให้ถามเป็นข้อ ๆ ไป แก้ไขไปทีละเปลาะครับ
by snasui
Fri Feb 23, 2018 8:29 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนขอสูตรในการคำนวน เวลาแบบมีเงื่อนไขหน่อยค่ะ
Replies: 5
Views: 207

Re: รบกวนขอสูตรในการคำนวน เวลาแบบมีเงื่อนไขหน่อยค่ะ

:D ลองแนบไฟล์ที่ทำเองแล้วมาดูกันจะได้ช่วยตอบต่อไปจากนั้นครับ
by snasui
Fri Feb 23, 2018 8:28 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการดึงข้อมูลทั้ง colum โดยใช้ vba ต้องทำยังไงครับ
Replies: 1
Views: 18

Re: ต้องการดึงข้อมูลทั้ง colum โดยใช้ vba ต้องทำยังไงครับ

:D ลองเขียนมาเองก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
by snasui
Fri Feb 23, 2018 8:09 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรดึงข้อมูลข้ามชีทครับ
Replies: 11
Views: 289

Re: ขอสูตรดึงข้อมูลข้ามชีทครับ

:D เซลล์ A2 คีย์สูตรตามด้านล่างครับ

=INDIRECT("'"&A$1&"'!RC3",0)

Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่าง
by snasui
Fri Feb 23, 2018 8:02 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่อง Code VBA ของ Combobox
Replies: 3
Views: 33

Re: สอบถามเรื่อง Code VBA ของ Combobox

:D ตัวอย่าง Code ครับ Dim i As Integer Dim dataRng As Range With Sheets("Company") Set dataRng = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp)) i = Application.Match(ComboBox1.Text, dataRng, 0) End With ' If ComboBox1.Text = Sheet2.Range("A2") Then ' Label1.Caption = Sheet2.Range("B2") ' End If L...
by snasui
Thu Feb 22, 2018 4:42 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่อง Code VBA ของ Combobox
Replies: 3
Views: 33

Re: สอบถามเรื่อง Code VBA ของ Combobox

:D สิ่งที่ต้องการคือให้นำข้อมูลในช่วงข้อมูลไปแสดงใน Label เพียง Label เดียวใช่หรือไม่ครับ และหากแสดงใน Label เดียว ผลลัพธ์ที่ต้องการมีลักษณะเป็นอย่างไร ช่วยวาดภาพหรือเขียนด้วยมือแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการมาให้ชัดเจน จะได้เข้าใจตรงกันครับ
by snasui
Thu Feb 22, 2018 4:36 pm
Forum: Excel
Topic: Select and Filter ข้อมูลอย่างไร
Replies: 5
Views: 1354

Re: Select and Filter ข้อมูลอย่างไร

:D เดิมเขียน VBA ไว้อย่างไรควรจะนำ Code นั้นมาถามแทนการถามว่าเลือกข้อมูลอย่างไร โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าต้องการจะนำข้อมูลนั้นไปวางปลายทางอย่างไรมาด้วยจะได้เข้าใจตรงกันครับ

ด้วย VBA แล้วย่อมสามารถนำไปใช้ได้ทั้งนั้น แม้ข้อมูลจะเป็นอย่างไรก็สามารถเขียน Code ให้เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้เสมอครับ
by snasui
Wed Feb 21, 2018 9:22 pm
Forum: Excel
Topic: อยากให้แสดงค่าจำนวณครั้งในการ Print Out
Replies: 4
Views: 1292

Re: อยากให้แสดงค่าจำนวณครั้งในการ Print Out

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Sub PrintPage1()
'
' PrintPage1 Macro
'

'
  ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate _
    :=True, IgnorePrintAreas:=False
  Range("F3").Value = Range("F3").Value + 1
End Sub
by snasui
Wed Feb 21, 2018 5:18 pm
Forum: Excel
Topic: Select and Filter ข้อมูลอย่างไร
Replies: 5
Views: 1354

Re: Select and Filter ข้อมูลอย่างไร

:D อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ลองจับภาพก่อนและหลังเพื่อจะได้เห็นว่าต้องการผลลัพธ์เป็นอยา่งไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ

เราสามารถเลือกข้อมูลตามที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะ Filter อยู่หรือไม่ก็ได้ การเลือกข้อมูลที่ได้จากการ Filter สามารถกดแป้น F5 > Special > Visible cells only > OK เช่นนี้เป็นต้นครับ
by snasui
Wed Feb 21, 2018 5:15 pm
Forum: Excel
Topic: ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ
Replies: 1
Views: 1204

Re: ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ

:D ช่วยวาง Code ให้แสดงเป็น Code ดุตัวอย่างได้ที่กฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ

ไฟล์ที่แนบควรมีสภาพแวดล้อมตรงกับ Code ที่เขียน ไม่ว่าจะเป็นชื่อชีต ตำแหน่งเซลล์ที่จะใช้งานจริง ฯลฯ เพียงแต่ทำมาเป็นตัวอย่าง โดยเปลี่ยนข้อความสำคัญให้เป็นอย่างอื่นครับ
by snasui
Tue Feb 20, 2018 9:20 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรดึงข้อมูลข้ามชีทครับ
Replies: 11
Views: 289

Re: ขอสูตรดึงข้อมูลข้ามชีทครับ

:D เขียนตัวอย่างคำตอบที่ต้องการลงมาตรง ๆ ในชีตเป้าหมายจะได้เห็นว่าต้องการคำตอบแบบไหน อย่างไร จะได้เข้าใจตรงกัน

ผมสังเกตว่าไฟล์ที่จับภาพมาในความเห็น #1 กับความเห็น #3 ชื่อชีตเป็นคนละรูปแบบ แม้เขียนสูตรถูกก็มีโอกาสทีจะไม่ได้คำตอบครับ
by snasui
Tue Feb 20, 2018 9:13 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรแยก URL หลายๆ URL ที่อยู่ในเซลล์เดียวกัน แยกให้เป็น 1 URL ต่อ 1 เซลล์
Replies: 3
Views: 48

Re: ขอสูตรแยก URL หลายๆ URL ที่อยู่ในเซลล์เดียวกัน แยกให้เป็น 1 URL ต่อ 1 เซลล์

Anucha Janthongmuang wrote:
Tue Feb 20, 2018 6:20 pm
ลองใช้ Text to Columns ดูสิครับ
:D เสริมครับ

การแยกข้อมูลด้วย Text to columns ให้คลุมเลือกคอลัมน์ทีต้องการจะแยกข้อมูล > เข้าเมนู Data > Text to columns > Delimited > Next > เลือก Comma > Finish
by snasui
Tue Feb 20, 2018 9:11 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการสรุปข้อมูลจากหลายๆsheet ซึ่งมีข้อมูลไม่อยู่ในแนวเดียวกัน
Replies: 4
Views: 403

Re: ต้องการสรุปข้อมูลจากหลายๆsheet ซึ่งมีข้อมูลไม่อยู่ในแนวเดียวกัน

:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ

เซลล์ I4 ในชีต DCA act ได้มาจากชีตใด เซลล์ใดบ้าง พิจาณาจากอะไรจึงได้ค่านั้นมาครับ
by snasui
Tue Feb 20, 2018 9:07 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตรการรวมยอดเงินแบบมีเงื่อนไข
Replies: 5
Views: 333

Re: สอบถามสูตรการรวมยอดเงินแบบมีเงื่อนไข

:D ที่เขียนมาไม่ได้ระบุคำตอบที่ต้องการครับ

คำตอบที่ต้องการจะต้องระบุค่ามาให้ด้วยไม่ใช่เพียงรูปแบบ ค่าต่าง ๆ ที่แจกแจงมานั้นช่วยอธิบายประกอบว่ามาจากชีตไหน เซลล์ไหน พิจารณาอย่างไรจึงได้ค่านั้นจะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ