:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 21535 matches

by snasui
Fri Jul 28, 2017 8:44 am
Forum: Access
Topic: ดึงข้อมูลก่อนหน้า 2 เงื่อนไข ค่ะ
Replies: 5
Views: 25

Re: ดึงข้อมูลก่อนหน้า 2 เงื่อนไข ค่ะ

:D ช่วยแนบตัวอย่างมาใหม่ให้เป็นตัวแทนของการทำงานจริง ระบุลำดับการทำงานให้ชัดเจนว่าทำอะไร ตรงไหน อย่างไร ค่าที่ได้เป็นอย่างไร ค่าที่ต้องการคืออะไร จะได้ทดสอบตามลำดับนั้นและเข้าถึงปัญหาโดยไว ในไฟล์แนบไม่มีข้อมูลวันที่ 25 ตามที่อธิบายมาครับ
by snasui
Fri Jul 28, 2017 12:46 am
Forum: Access
Topic: ดึงข้อมูลก่อนหน้า 2 เงื่อนไข ค่ะ
Replies: 5
Views: 25

Re: ดึงข้อมูลก่อนหน้า 2 เงื่อนไข ค่ะ

:D เข้าใจว่าต้องดึงมาด้วยเงื่อนไขเดียวกันคือใช้ Machine มาเป็นเงื่อนไขครับ Private Sub Machine_AfterUpdate() Dim dLast As Variant, stData As String dLast = DMax("[Date]", "tblruntime", "[Machine] = " & Me.Machine) If IsNull(dLast) Then stData = "" Else stD...
by snasui
Thu Jul 27, 2017 11:48 pm
Forum: Excel
Topic: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ
Replies: 5
Views: 69

Re: Code จากคลิป Search data from multiple sheets ค่ะ

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ Sub SearchMultipleSheets() Dim arr(999, 6) As Variant, r As Range Dim ws As Worksheet, i As Integer, s As Range With Sheets(1) Set s = .Range("c1") .Range("b3").Resize(.UsedRange.Rows.Count, .UsedRange.Columns.Count).ClearContents End With For Each ws...
by snasui
Thu Jul 27, 2017 9:21 pm
Forum: Excel
Topic: Excel VBA Export to PDF with password
Replies: 1
Views: 14

Re: Excel VBA Export to PDF with password

:D ไม่สามารถ Save PDF แบบมี Password ได้ด้วย VBA ครับ

แม้แต่ Save ด้วย Manaual ก็ไม่มี Option ให้ Save แบบมี Password ได้ครับ
by snasui
Thu Jul 27, 2017 9:02 pm
Forum: Excel
Topic: เกี่ยวกับการประกาศตัวแปร แล้วนำไปใช้ในEvent อื่นๆ
Replies: 1
Views: 27

Re: เกี่ยวกับการประกาศตัวแปร แล้วนำไปใช้ในEvent อื่นๆ

:D การประกาศตัวแปรแล้วให้มองเห็นข้าม Module จะต้องประกาศเป็น Public แล้วให้อยู่เหนือ Sub แรกของ Module ที่ประกาศตัวแปรครับ

การประกาศตัวแปรแบบ Public ควรประกาศที่ Module ปกติ ไม่ใช่ใน UserForm ครับ
by snasui
Thu Jul 27, 2017 8:56 pm
Forum: Excel
Topic: ผมต้องการ SUMPRODUCT หรือ SUMIF ข้ามไฟล์น่ะครับ
Replies: 1
Views: 17

Re: ผมต้องการ SUMPRODUCT หรือ SUMIF ข้ามไฟล์น่ะครับ

:D อ่านแล้วไม่เข้าใจครับ กรุณาอธิบายมาอีกครั้งว่าต้องการให้ชีตใด เซลล์ใด มีค่าเป็นเท่าใด ด้วยเงื่อนไขใด ยกตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องมาให้ด้วยพร้อมทั้งลำดับวิธีคิดว่าคิดอย่างไรจึงได้ค่าเท่านั้น จะได้เข้าใจตรงกันครับ
by snasui
Thu Jul 27, 2017 8:53 pm
Forum: Excel
Topic: VBA. UPDATE ข้อมูลเพิ่ม
Replies: 3
Views: 38

Re: VBA. UPDATE ข้อมูลเพิ่ม

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ Public Sub EnvelopePaste() Dim rSource As Range Dim rTarget As Range Dim i As Long, j As Long Dim stCol As Byte Application.ScreenUpdating = False With Sheets("·ÓÃٻẺ¾ÔÁ¾ì㺻Ð˹éÒ") .Range("A:O").UnMerge '.Range("A:O").ClearContents If .Ra...
by snasui
Thu Jul 27, 2017 6:34 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ
Replies: 8
Views: 64

Re: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ

:D กรณีมีเงื่อนไขในการแสดงทศนิยมใช้สูตรเข้ามาช่วยได้ตัวอย่างเช่นด้านล่างครับ

ิเซลล์ B1

="ได้คะแนนร้อยละ "&Text(A1,If(Mod(A1,1),"t#.00","t#"))&" ของการแข่งขัน"
by snasui
Thu Jul 27, 2017 12:14 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ
Replies: 8
Views: 64

Re: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ

DhitiBank wrote:อาจารย์ครับ ผมทำแล้วใช้ t ไม่ได้ (มันขึ้น t90.25 แต่ต้องใช้โค้ดตามด้านล่างนี้แทน อันนี้เกี่ยวกับการตั้งค่าวินโดวส์หรือเปล่าครับ
"ได้คะแนนร้อยละ" [$-D07041E]#.## "ของการแข่งขัน"


:D เกี่ยวกับการตั้งค่า Regional and Language หากตั้งเป็นไทยจะมี t ให้เลือกกำหนดตามภาพครับ
by snasui
Thu Jul 27, 2017 12:07 am
Forum: Access
Topic: ดึงข้อมูลก่อนหน้า 2 เงื่อนไข ค่ะ
Replies: 5
Views: 25

Re: ดึงข้อมูลก่อนหน้า 2 เงื่อนไข ค่ะ

:D กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วย ตัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็พอครับ

สำหรับการโพสต์ Code ให้ตูตัวอย่างในกฎข้อ 5 ด้านบนจะมีวิธีการโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและ Copy ไปทดสอบครับ
by snasui
Tue Jul 25, 2017 10:26 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ
Replies: 8
Views: 64

Re: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ

:D ตัวอย่างสูตรและ Format ครับ

B2 คีย์สูตร =A2 จากนั้น คลิก B2 กดแป้น Ctrl+1 เพื่อเปิดหน้าต่าง Format Cells > ที่แถบ Number เลือก Custom > ช่อง Type: คีย์ "ได้คะแนนร้อยละ" t# "ของการแข่งขัน"
by snasui
Tue Jul 25, 2017 6:35 pm
Forum: Excel
Topic: ไม่รู้การคิดคะแนนแบบ 2 เงื่อนไขครับ
Replies: 6
Views: 429

Re: ไม่รู้การคิดคะแนนแบบ 2 เงื่อนไขครับ

99tanakorn wrote:ผมมีข้อมูลอายุอยู้ก้อนหนึ่ง ต้องการรู้ว่าช่วงอายุ เช่น 7-10 ปีมี ชายกี่คน หญิงกีคน รวมกี่คน ,10-20 ปีมี ชายกี่คน หญิงกีคน รวมกี่คน ตามไฟล์ที่แนบมาครับ ขอบพระคุณครับ


:D กรุณาตั้งกระทู้ใหม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับกระทู้เดิมครับ
by snasui
Tue Jul 25, 2017 7:12 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการเรียงข้อมูล น้อยสุด 3 อันดับ แบบมีเงื่อนไข
Replies: 1
Views: 53

Re: สอบถามวิธีการเรียงข้อมูล น้อยสุด 3 อันดับ แบบมีเงื่อนไข

:D ตัวอย่างสูตรครับ ⋅ เซลล์ K6 คีย์ =IFERROR(SMALL(IF(Sheet2!$A$2:$A$25=$A$2,Sheet2!$K$2:$K$25),ROWS(K$6:K6)),"") Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅ เซลล์ A6 คีย์ =IF($K6="","",INDEX(Sheet2!A$2:A$25,MATCH(...
by snasui
Mon Jul 24, 2017 11:25 pm
Forum: Excel
Topic: ลำดับข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเลขมากที่สุด
Replies: 5
Views: 60

Re: ลำดับข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเลขมากที่สุด

:o ขออภัยครับ ผมคัดลอกสูตรมาซ้ำ แก้ไขโพสต์ด้านบนให้แล้วครับ :roll:
by snasui
Mon Jul 24, 2017 10:17 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนขอโค๊ด vba ที่ใช้ในการ sort ตัวอักษรครับ
Replies: 1
Views: 47

Re: รบกวนขอโค๊ด vba ที่ใช้ในการ sort ตัวอักษรครับ

:D กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code ทั้งชี้ให้เห็นว่สาต้องการคำตอบเป็นอย่างไรมาด้วยเพื่อจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
by snasui
Mon Jul 24, 2017 10:16 pm
Forum: Excel
Topic: ลำดับข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเลขมากที่สุด
Replies: 5
Views: 60

Re: ลำดับข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเลขมากที่สุด

:D ตัวอย่างสูตรครับ ⋅ เซลล์ B6 คีย์สูตร =MAX(IF(LEFT($D$6:$D$15,5)=LEFT(D6,5),IF($E$6:$E$15=E6,RIGHT($D$6:$D$15)+0)))=RIGHT(D6)+0 Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅ เซลล์ G6 คีย์สูตร =IFERROR(INDEX(C$6:C$15,SMALL&#...
by snasui
Mon Jul 24, 2017 9:52 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนอาจารย์ช่วยด้วยคะ - ถ้าต้องการหยุดนับจำนวนวันแบบมีเงื่อนไข
Replies: 6
Views: 52

Re: รบกวนอาจารย์ช่วยด้วยคะ - ถ้าต้องการหยุดนับจำนวนวันแบบมีเงื่อนไข

:D การจะหยุดนับได้จะต้องมีวันที่ของการเกิดคอลัมน์ K เข้ามาด้วย ไม่ทราบว่าวันที่ในคอลัมน์ใดเป็นวันที่ที่เกิดรายการในคอลัมน์ K ครับ :?:
by snasui
Mon Jul 24, 2017 9:46 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการหาข้อมูลลูกค้า 1 ราย มีหลายบัญชี
Replies: 7
Views: 158

Re: ต้องการหาข้อมูลลูกค้า 1 ราย มีหลายบัญชี

:D การที่จะตรวจสอบได้ว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เพิ่มหรือลด ฯลฯ จะต้องมีค่าเดิมให้ตรวจสอบ ถึงจะเปรียบเทียบกันได้ หากเปลี่ยนไปแล้วจะใช้ค่าใดมาตรวจสอบว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับ
by snasui
Sun Jul 23, 2017 8:51 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนขอถามสั้นๆครับ เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลในคอลั่มหนึ่ง ที่อาจจะถูกกรองหรือ ranking มาจาก คอลั่มอื่นๆ
Replies: 3
Views: 26

Re: รบกวนขอถามสั้นๆครับ เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลในคอลั่มหนึ่ง ที่อาจจะถูกกรองหรือ ranking มาจาก คอลั่มอื่นๆ

:D การหาค่าเฉลี่ยจากการกรองสามารถใช้ Subtotal ได้ครับเช่น =SUBTOTAL(1,F8:F37) Enter สูตรนี้จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยจากค่าที่ได้จากการกรอง ลองตรวจสอบว่าใช่ที่ต้อ่งการหรือไม่ หากไม่ถูกต้องช่วยแจ้่งหลักการที่ถูกต้องว่ามีวิธีคิดอย่างไร อาจจะยกตัวอย่างมาสัก 4-5 เซลล์จะได้ง่ายต่อการคำนวณเปรียบเทียบครับ

Go to advanced search