:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 21527 matches

by snasui
Thu Jul 27, 2017 6:34 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ
Replies: 8
Views: 59

Re: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ

:D กรณีมีเงื่อนไขในการแสดงทศนิยมใช้สูตรเข้ามาช่วยได้ตัวอย่างเช่นด้านล่างครับ

ิเซลล์ B1

="ได้คะแนนร้อยละ "&Text(A1,If(Mod(A1,1),"t#.00","t#"))&" ของการแข่งขัน"
by snasui
Thu Jul 27, 2017 12:14 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ
Replies: 8
Views: 59

Re: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ

DhitiBank wrote:อาจารย์ครับ ผมทำแล้วใช้ t ไม่ได้ (มันขึ้น t90.25 แต่ต้องใช้โค้ดตามด้านล่างนี้แทน อันนี้เกี่ยวกับการตั้งค่าวินโดวส์หรือเปล่าครับ
"ได้คะแนนร้อยละ" [$-D07041E]#.## "ของการแข่งขัน"


:D เกี่ยวกับการตั้งค่า Regional and Language หากตั้งเป็นไทยจะมี t ให้เลือกกำหนดตามภาพครับ
by snasui
Thu Jul 27, 2017 12:07 am
Forum: Access
Topic: ดึงข้อมูลก่อนหน้า 2 เงื่อนไข ค่ะ
Replies: 2
Views: 16

Re: ดึงข้อมูลก่อนหน้า 2 เงื่อนไข ค่ะ

:D กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วย ตัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็พอครับ

สำหรับการโพสต์ Code ให้ตูตัวอย่างในกฎข้อ 5 ด้านบนจะมีวิธีการโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและ Copy ไปทดสอบครับ
by snasui
Tue Jul 25, 2017 10:26 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ
Replies: 8
Views: 59

Re: ขอสูตรการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นค่าตัวเลขไทยในช่องสูตรครับ

:D ตัวอย่างสูตรและ Format ครับ

B2 คีย์สูตร =A2 จากนั้น คลิก B2 กดแป้น Ctrl+1 เพื่อเปิดหน้าต่าง Format Cells > ที่แถบ Number เลือก Custom > ช่อง Type: คีย์ "ได้คะแนนร้อยละ" t# "ของการแข่งขัน"
by snasui
Tue Jul 25, 2017 6:35 pm
Forum: Excel
Topic: ไม่รู้การคิดคะแนนแบบ 2 เงื่อนไขครับ
Replies: 6
Views: 426

Re: ไม่รู้การคิดคะแนนแบบ 2 เงื่อนไขครับ

99tanakorn wrote:ผมมีข้อมูลอายุอยู้ก้อนหนึ่ง ต้องการรู้ว่าช่วงอายุ เช่น 7-10 ปีมี ชายกี่คน หญิงกีคน รวมกี่คน ,10-20 ปีมี ชายกี่คน หญิงกีคน รวมกี่คน ตามไฟล์ที่แนบมาครับ ขอบพระคุณครับ


:D กรุณาตั้งกระทู้ใหม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับกระทู้เดิมครับ
by snasui
Tue Jul 25, 2017 7:12 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการเรียงข้อมูล น้อยสุด 3 อันดับ แบบมีเงื่อนไข
Replies: 1
Views: 50

Re: สอบถามวิธีการเรียงข้อมูล น้อยสุด 3 อันดับ แบบมีเงื่อนไข

:D ตัวอย่างสูตรครับ ⋅ เซลล์ K6 คีย์ =IFERROR(SMALL(IF(Sheet2!$A$2:$A$25=$A$2,Sheet2!$K$2:$K$25),ROWS(K$6:K6)),"") Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅ เซลล์ A6 คีย์ =IF($K6="","",INDEX(Sheet2!A$2:A$25,MATCH(...
by snasui
Mon Jul 24, 2017 11:25 pm
Forum: Excel
Topic: ลำดับข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเลขมากที่สุด
Replies: 5
Views: 57

Re: ลำดับข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเลขมากที่สุด

:o ขออภัยครับ ผมคัดลอกสูตรมาซ้ำ แก้ไขโพสต์ด้านบนให้แล้วครับ :roll:
by snasui
Mon Jul 24, 2017 10:17 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนขอโค๊ด vba ที่ใช้ในการ sort ตัวอักษรครับ
Replies: 1
Views: 46

Re: รบกวนขอโค๊ด vba ที่ใช้ในการ sort ตัวอักษรครับ

:D กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code ทั้งชี้ให้เห็นว่สาต้องการคำตอบเป็นอย่างไรมาด้วยเพื่อจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
by snasui
Mon Jul 24, 2017 10:16 pm
Forum: Excel
Topic: ลำดับข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเลขมากที่สุด
Replies: 5
Views: 57

Re: ลำดับข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเลขมากที่สุด

:D ตัวอย่างสูตรครับ ⋅ เซลล์ B6 คีย์สูตร =MAX(IF(LEFT($D$6:$D$15,5)=LEFT(D6,5),IF($E$6:$E$15=E6,RIGHT($D$6:$D$15)+0)))=RIGHT(D6)+0 Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅ เซลล์ G6 คีย์สูตร =IFERROR(INDEX(C$6:C$15,SMALL&#...
by snasui
Mon Jul 24, 2017 9:52 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนอาจารย์ช่วยด้วยคะ - ถ้าต้องการหยุดนับจำนวนวันแบบมีเงื่อนไข
Replies: 6
Views: 51

Re: รบกวนอาจารย์ช่วยด้วยคะ - ถ้าต้องการหยุดนับจำนวนวันแบบมีเงื่อนไข

:D การจะหยุดนับได้จะต้องมีวันที่ของการเกิดคอลัมน์ K เข้ามาด้วย ไม่ทราบว่าวันที่ในคอลัมน์ใดเป็นวันที่ที่เกิดรายการในคอลัมน์ K ครับ :?:
by snasui
Mon Jul 24, 2017 9:46 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการหาข้อมูลลูกค้า 1 ราย มีหลายบัญชี
Replies: 7
Views: 154

Re: ต้องการหาข้อมูลลูกค้า 1 ราย มีหลายบัญชี

:D การที่จะตรวจสอบได้ว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เพิ่มหรือลด ฯลฯ จะต้องมีค่าเดิมให้ตรวจสอบ ถึงจะเปรียบเทียบกันได้ หากเปลี่ยนไปแล้วจะใช้ค่าใดมาตรวจสอบว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับ
by snasui
Sun Jul 23, 2017 8:51 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนขอถามสั้นๆครับ เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลในคอลั่มหนึ่ง ที่อาจจะถูกกรองหรือ ranking มาจาก คอลั่มอื่นๆ
Replies: 3
Views: 26

Re: รบกวนขอถามสั้นๆครับ เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลในคอลั่มหนึ่ง ที่อาจจะถูกกรองหรือ ranking มาจาก คอลั่มอื่นๆ

:D การหาค่าเฉลี่ยจากการกรองสามารถใช้ Subtotal ได้ครับเช่น =SUBTOTAL(1,F8:F37) Enter สูตรนี้จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยจากค่าที่ได้จากการกรอง ลองตรวจสอบว่าใช่ที่ต้อ่งการหรือไม่ หากไม่ถูกต้องช่วยแจ้่งหลักการที่ถูกต้องว่ามีวิธีคิดอย่างไร อาจจะยกตัวอย่างมาสัก 4-5 เซลล์จะได้ง่ายต่อการคำนวณเปรียบเทียบครับ
by snasui
Sun Jul 23, 2017 8:43 pm
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีการที่ excel จะแสดงข้อมูลแบบจาก sheet แรกไปไว้ใน sheet ที่ 2 เพื่อทำ report โดยเป็นการเรียบทำรับข้อมูลตามเงื่อนไข
Replies: 3
Views: 74

Re: ขอวิธีการที่ excel จะแสดงข้อมูลแบบจาก sheet แรกไปไว้ใน sheet ที่ 2 เพื่อทำ report โดยเป็นการเรียบทำรับข้อมูลตามเงื่อ

:D ตัวอย่างสูตรครับ ⋅ ชีต Vacancy เซลล์ G15 คีย์สูตรเพื่อเป็นเซลล์ช่วยในการเขียนสูตรข้อต่อ ๆ ไป =ABS(SUM($C2:C14))-ABS(SUM(C2:C14))+1 Enter > Copy ไปด้านขวาจนถึง V15 ⋅ ชีตตัวอย่างที่ต้องการให้แสดง เซลล์ A2 คีย์สูตร =IF(ROWS(A$2:A2)>Vaca...
by snasui
Sun Jul 23, 2017 8:20 pm
Forum: C#.NET
Topic: รบกวนสอบถาม การเชื่อมข้อความ ทีครับ
Replies: 4
Views: 37

Re: รบกวนสอบถาม การเชื่อมข้อความ ทีครับ

:D Code ที่โพสต์มานั้นแสดงผลอย่างไรครับ เหมือนจะแสดงเป็น Label เดียวประกอบด้วย 3 Field หรือว่าเป็นเช่นไรครับ :?:
by snasui
Sun Jul 23, 2017 7:47 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถามการดึงข้อมูลไปแสดงข้ามไฟล์
Replies: 8
Views: 65

Re: รบกวนสอบถามการดึงข้อมูลไปแสดงข้ามไฟล์

อาจารย์คะ รบกวนอีกแล้วค่ะลองทำแล้ว แต่ลืมเรียนแจ้งอาจารย์ไป อยากให้ file update auto พอเปิดไฟล์ book 1 และเปิด file follow แล้วข้อมูลจาก book 1 update มาให้เลย ปกติ file อื่นจะใช้เมนู switch windows ค่ะ ไม่ได้มีการทำสูตร แต่พอมาเจอข้อมูลแบบนี้เลยพยายามคิดแล้วไม่สามารถทำได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ :D ไฟล์ที่เช...
by snasui
Sun Jul 23, 2017 4:29 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนขอถามสั้นๆครับ เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลในคอลั่มหนึ่ง ที่อาจจะถูกกรองหรือ ranking มาจาก คอลั่มอื่นๆ
Replies: 3
Views: 26

Re: รบกวนขอถามสั้นๆครับ เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลในคอลั่มหนึ่ง ที่อาจจะถูกกรองหรือ ranking มาจาก คอลั่มอื่นๆ

:D แนบตัวอย่างไฟล์มาด้วยจะได้สะดวกในการตอบและเข้าถึงปัญหาโดยไว ช่วยชี้ให้เห็นว่าข้อมูลอยู่ชีตใด เซลล์ใด ต้องการคำตอบที่ชีตใด เซลล์ใด ด้วยค่าเท่าใด จะได้เข้าใจตรงกันครับ กรุณาอ่านกฎทุกข้อด้านบนอีกครั้ง คำว่า "อ่ะครับ" ให้ใช้คำว่า "ครับ" แทนครับ
by snasui
Sun Jul 23, 2017 4:27 pm
Forum: Excel
Topic: ถ้าทำสูตร link ข้ามไฟล์ แล้วใช้ hyperlink ค่ะ
Replies: 22
Views: 206

Re: ถ้าทำสูตร link ข้ามไฟล์ แล้วใช้ hyperlink ค่ะ

:D จากภาพตัวอย่างที่ให้มาเป็นการ Link เฉย ๆ ไม่ต้องแสดง Hyperlink กลับไปยังต้นทาง ตัวอย่างการปรับสูตรครับ =INDIRECT("'[data.xlsx]data'!"&ADDRESS(ROW()+MATCH(MID(CELL("filename",A1),FIND("[",CELL("filename",A1...
by snasui
Sun Jul 23, 2017 4:24 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถามสูตรการเรียงลำดับตัวเลข
Replies: 2
Views: 44

Re: รบกวนสอบถามสูตรการเรียงลำดับตัวเลข

:D ตัวอย่างสูตรครับ ⋅ เซลล์ A3 คีย์สูตรเพื่อเป็นคอลัมน์ช่วย =IF(COUNTIF(B$3:B3,B3)=1,SUMPRODUCT(1/COUNTIF(B$3:B3,B$3:B3)),"") Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅ เซลล์ C3 คีย์สูตร =TEXT(INDEX($A$3:$A$15,MATCH(B3,$B$3:$B$15,0)),&...
by snasui
Sun Jul 23, 2017 3:36 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถามการดึงข้อมูลไปแสดงข้ามไฟล์
Replies: 8
Views: 65

Re: รบกวนสอบถามการดึงข้อมูลไปแสดงข้ามไฟล์

:D ตัวอย่างสูตรครับ ที่ไฟล์ followup2 ชีต Sheet1 เซลล์ B2 คีย์สูตร =IFERROR(INDEX([Book1.xlsx]Sheet1! $P$2:$P$6 ,SMALL(IF([Book1.xlsx]Sheet1!$J$2:$J$6="3.4 Approved by PCD & wait for drawdown",[Book1.xlsx]Sheet1!$A$2:$A$6),ROWS(B$2:B2))),""...
by snasui
Sun Jul 23, 2017 8:37 am
Forum: Excel
Topic: มือใหม่หัด post นำcodeไปใช้งาน
Replies: 1
Views: 43

Re: มือใหม่หัด post นำcodeไปใช้งาน

:D คำว่า "ยังงัย" ผิดกฎการใช้บอร์ดข้อ 1 ด้านบน :roll: แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องด้วยครับ อธิบายปัญหาที่เป็นและคำตอบที่ต้องการมาให้ชัดเจนว่าต้องการคำตอบที่ชีตใด เซลล์ใด ให้มีค่าเป็นเท่าใด ด้วยเงื่อนไขใด ฯลฯ สำหรับการใช้งาน VBA ให้ทำตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน จะมี Link แสดงตัวอย่างการโพสต์ใหแสดงเ...

Go to advanced search