:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 22006 matches

by snasui
Mon Oct 23, 2017 10:21 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสอบถามครับ จะดึงข้อมูลที่รวมกันอยู่ให้เป็นหวดหมู่ยังไงคะ
Replies: 1
Views: 9

Re: ขอสอบถามครับ จะดึงข้อมูลที่รวมกันอยู่ให้เป็นหวดหมู่ยังไงคะ

:D จัดเรียงใหม่ตามห้องเรียนครับ

วิธีการคือคลิกลงในเซลล์ใด ๆ ที่เป็นข้อมูล > เข้าเมนู Data > Sort > ตรง Sort by เลือกห้องเรียน > ตรง Order เลือก Smallest to Largest > OK

หัวกระทู้กับเนื้อหาข้างในกรุณาเขียนด้วยคำลงท้ายให้เหมือนกันด้วยครับ
by snasui
Mon Oct 23, 2017 10:10 pm
Forum: Excel
Topic: ขอคำแนะนำตั้งสูตรค้นหา ข้อมุล
Replies: 3
Views: 28

Re: ขอคำแนะนำตั้งสูตรค้นหา ข้อมุล

:D ตัวอย่างการค้นหาด้วย VBA ศึกษาได้ที่นี่ครับ http://snasui.com/wordpress/search-vba/ ให้ลองปรับ Code ให้ตรงกับงานนี้ก่อน หากยังติดเรื่องการระบายสีค่อยถามมาอีกรอบครับ ไม่มีความจำเป็นต้องล็อคถึงขั้นไม่ให้เห็นชื่อชีต เพียงแต่ล็อคไม่ให้ยกเลิกการซ่อนชีตได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วครับ การล็อกลักษณะนั้นเป็นก...
by snasui
Mon Oct 23, 2017 9:07 pm
Forum: Excel
Topic: ขอคำแนะนำตั้งสูตรค้นหา ข้อมุล
Replies: 3
Views: 28

Re: ขอคำแนะนำตั้งสูตรค้นหา ข้อมุล

:D การค้นหาสามารถใช้ Filter เข้ามาช่วยได้ครับโดย คลุม A6:Q6 > เข้าเมนู Data > Filter > คลิก Drop down ที่ F6 แล้วคีย์ค่าที่ต้องการค้นในช่อง Search เราสามารถคีย์แค่บางส่วนของคำได้ เช่น 1224 แล้ว Enter โปรแกรมจะนำค่าที่ได้มาแสดง วิธีการนี้ตรงกับความต้องการหรือไม่ หากใช้จะได้ตอบเรื่องการระบายสีต่อไป แต...
by snasui
Mon Oct 23, 2017 9:00 pm
Forum: Excel
Topic: copy Sheet อัตโนมัติจากชีทที่กำหนด แล้วเปลี่ยนรายชื่อชีทที่ให้ไว้ล่วงหน้าด้วย VBA
Replies: 16
Views: 174

Re: copy Sheet อัตโนมัติจากชีทที่กำหนด แล้วเปลี่ยนรายชื่อชีทที่ให้ไว้ล่วงหน้าด้วย VBA

:D ตัวอย่าง Code ครับ Dim rall As Range, r As Range Dim sh As Worksheet, arrShts() As Variant Dim j As Integer For j = 2 To ThisWorkbook.Worksheets.Count ReDim Preserve arrShts(i) arrShts(i) = ThisWorkbook.Worksheets(j).Name i = i + 1 Next j With Worksheets("หน้าหลัก") Set rall = .Range(&q...
by snasui
Mon Oct 23, 2017 8:45 pm
Forum: Excel
Topic: ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ
Replies: 3
Views: 21

Re: ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

sqlStr = "SELECT * FROM [Sheet1$] WHERE EmpName ='" & Sheets("sheet1").Range("A3").Value & "'"
by snasui
Mon Oct 23, 2017 8:44 pm
Forum: Excel
Topic: DropDown แสดง มากกว่า 1 Colum
Replies: 4
Views: 45

Re: DropDown แสดง มากกว่า 1 Colum

:D ตอนเลือกแสดงพร้อมกันสองคอลัมน์ หากเลือกเรียบร้อยแล้วให้แสดงแค่คอลัมน์เดียวหรือ 2 คอลัมน์ครับ

หากต้องการให้เหลือแค่คอลัมน์แรกคอลัมน์เดียวและต้องการจะใช้ Validation จำเป็นต้องใช้ VBA เข้ามาช่วย ต้องเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
by snasui
Mon Oct 23, 2017 8:38 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเกี่ยวกับโค้ดดึงข้อมูลครับ
Replies: 28
Views: 375

Re: สอบถามเกี่ยวกับโค้ดดึงข้อมูลครับ

cell A1 เป็นของ ชีด Sheet1 ครับในworkbook("Workbook1.1") ส่วน Boox1 นั้นผมเปิดไว้อยู่แล้วครับ นามสกุลใช้ .xlsx ครับ และ data_sheet oั้นผมจะเอาไว้เก็บข้อมูลใน Boox1 cell(b1441)ครับ ตัวอย่างการปรับ Code ครับ 'Other code data_sheet = Workbooks("boox1.xlsx").Worksheets("sheet1&...
by snasui
Mon Oct 23, 2017 8:57 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามเกี่ยวกับโค้ดดึงข้อมูลครับ
Replies: 28
Views: 375

Re: สอบถามเกี่ยวกับโค้ดดึงข้อมูลครับ

:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ จาก Set cell_to = Cells(1, 1) ไม่ทราบว่า Cells(1, 1) คือเซลล์ A1 ของชีตใดครับ :?: Workbooks("boox1").Worksheets("sheet1").Range("b1441").Value = data_sheet Code นี้ boox1 จะต้องเปิดอยู่ก่อนเสมอไม่เช่นนั้น...
by snasui
Mon Oct 23, 2017 8:31 am
Forum: Excel
Topic: สูตรหาวันที่ในเดือน
Replies: 28
Views: 899

Re: สูตรหาวันที่ในเดือน

:D ตัวอย่างสูตรครับ ที่ชีต List ⋅ ที่ชีต List เซลล์ C2 คีย์ =COUNTIF(D:E,A2) Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ชีต ListWeek เซลล์ C2 คีย์ ⋅  =MIN(IF(List!$C$2:$C$1462=0,IF(List!$A$2:$A$1462>=DATE(B2,A2,1),List!$A$2:$A$1462))) Ctrl+Shift+Enter > Co...
by snasui
Mon Oct 23, 2017 8:01 am
Forum: Excel
Topic: ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ
Replies: 3
Views: 21

Re: ADODB.Connection Eror แก้ไขอย่างไรครับ

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

Code: Select all

Sub Dbconnection()
   'Other code
    Dim rs As New ADODB.Recordset '<~~ declare rs as recordset
   'Other code
    sqlStr = "SELECT * FROM [Sheet1$]" '<~~ select data from [sheet1$]
   'Other code
End Sub
by snasui
Sun Oct 22, 2017 10:05 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรหาวันที่ในเดือน
Replies: 28
Views: 899

Re: สูตรหาวันที่ในเดือน

:D วันหยุดคีย์ไว้ชีตใด เซลล์ใดครับ

วันหยุดจะต้องเป็นวันหยุดทั้งหมด คีย์แยกเซลล์เรียงลงไปด้านล่างครับ
by snasui
Sun Oct 22, 2017 10:03 pm
Forum: Excel
Topic: DropDown แสดง มากกว่า 1 Colum
Replies: 4
Views: 45

Re: DropDown แสดง มากกว่า 1 Colum

:D เซลล์ที่แจ้งมานั้นของชีตใดครับ :?:
by snasui
Sun Oct 22, 2017 7:52 pm
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีการคำนวณวันทำงานในแต่ละเดือนคะ
Replies: 1
Views: 14

Re: ขอวิธีการคำนวณวันทำงานในแต่ละเดือนคะ

:D ตัวอย่างสูตรที่เซลล์ F2 ครับ

=IF(E2="-",30,MIN(E2,"31Oct2017"+0)-MAX(D2,"1Oct2017"+0))

Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Sun Oct 22, 2017 7:37 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรหาวันที่ในเดือน
Replies: 28
Views: 899

Re: สูตรหาวันที่ในเดือน

:D กรุณาแนบไฟล์มาใหม่ที่มีการคีย์วันพักเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งสำหรับไว้ตรวจสอบกับข้อมูลที่คีย์เรียบร้อยแล้ว

การกรอกข้อมูลจะต้องกรอกให้เป็น วัน เดือน ปี ไม่ควรกรอกเฉพาะวันแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เช่นนั้นสูตรจะยากขึ้นมากครับ
by snasui
Sun Oct 22, 2017 7:35 pm
Forum: Excel
Topic: การทำกราฟใน Excel
Replies: 3
Views: 37

Re: การทำกราฟใน Excel

:D ความแตกต่างของ Chart ทั้งสองศึกษาได้จาก Link นี้ครับ :arrow: Line and Scatter Chart
by snasui
Sun Oct 22, 2017 7:52 am
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีการนับเวลาเรียนแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 18
Views: 144

Re: ขอวิธีการนับเวลาเรียนแบบมีเงื่อนไขครับ

:D ตัวอย่างสูตรที่ AD2 ครับ =SUMPRODUCT(--((I2:INDEX(I2:AB2,MATCH(9.99999999999999E+307,$I$33:$AB$33))="ล")+(I2:INDEX(I2:AB2,MATCH(9.99999999999999E+307,$I$33:$AB$33))="")),--($I$33:INDEX($I$33:$AB$33,MATCH(9...
by snasui
Sun Oct 22, 2017 7:43 am
Forum: Excel
Topic: การทำกราฟใน Excel
Replies: 3
Views: 37

Re: การทำกราฟใน Excel

:D ดูแล้วไม่เข้าใจครับ

ลองวาดมาเองว่ามันควรจะเป็นภาพแบบใด ในไฟล์แนบเลือกมาเพียงคอลัมน์เดียว สร้างกราฟแบบ Scatter ซึ่งมันแสดงตามลักษณะนั้นก็ถูกต้องอยู่แล้วครับ
by snasui
Sat Oct 21, 2017 10:32 pm
Forum: Excel
Topic: สวัสดีครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับ code ค้นหา
Replies: 3
Views: 46

Re: สวัสดีครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับ code ค้นหา

:D ดู VDO ในลิงก์ที่ผมแนบไว้ด้านบนครับ
by snasui
Sat Oct 21, 2017 9:58 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรหาวันที่ในเดือน
Replies: 28
Views: 899

Re: สูตรหาวันที่ในเดือน

:D เซลล์ F1 ปรับสูตรเป็นด้านล่างครับ

=IFERROR(SMALL(IF(WEEKDAY($A$1:$A$13,2)<6,$A$1:$A$13),ROWS(F$2:F2)),"")

Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง

Go to advanced search