:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 21493 matches

by snasui
Thu Jul 20, 2017 7:50 pm
Forum: Excel
Topic: ใช้ if แต่พอค่ามัน false มันก็ยัง run แก้ยังไงครับ รบกวนด้วย
Replies: 2
Views: 20

Re: ใช้ if แต่พอค่ามัน false มันก็ยัง run แก้ยังไงครับ รบกวนด้วย

:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ กรณีการโพสต์ Code อ่านกฎข้อ 5 ด้านบนประกอบ :roll: จะมี Link แนะนำวิธีการโพสต์ให้แสดงเป็น Code จะได้สะดวกในการคัดลอกไปใช้งานครับ
by snasui
Thu Jul 20, 2017 7:48 pm
Forum: Excel
Topic: ถ้าทำสูตร link ข้ามไฟล์ แล้วใช้ hyperlink ค่ะ
Replies: 10
Views: 91

Re: ถ้าทำสูตร link ข้ามไฟล์ แล้วใช้ hyperlink ค่ะ

:D สูตรเดิมตามที่แนบมาก็มีลักษณะเป็นข้อความไม่ได้เป็นสูตรอยู่ก่อนแล้วครับ

วิธีการกำหนดค่าเซลล์ให้คีย์สูตรได้คือกำหนด Format Cell ให้เป็น General (Ctrl+1 > Format Cells > แถบ Number เลือก General > OK) แล้วค่อยคีย์สูตรครับ
by snasui
Thu Jul 20, 2017 7:45 pm
Forum: Excel
Topic: [VBA] ต่อไฟล์ auto แนว Colunm (แนวตั้ง)
Replies: 4
Views: 63

Re: [VBA] ต่อไฟล์ auto แนว Colunm (แนวตั้ง)

:D กรณี Code ทำงานไม่ผิดพลาดยังไม่จำเป็นต้องรีบปรับครับ เมื่อใดทีทำงานผิดพลาดค่อยถามมาอีกทีครับ
by snasui
Thu Jul 20, 2017 7:44 pm
Forum: Excel
Topic: การ LOOKUP ข้อมูล
Replies: 9
Views: 88

Re: การ LOOKUP ข้อมูล

:D ลองใช้ Text to columns แทนตามตัวอย่าง Code ด้านล่างครับ Sub Test0() Range("a2", Range("b2").End(xlDown)).Select For i = 1 To Selection.Columns.Count With Selection.Columns(i).Cells .TextToColumns Destination:=.Cells(1), _ DataType:=xlDelimited, _ FieldInfo:=Array(1, 4) End Wit...
by snasui
Thu Jul 20, 2017 6:38 am
Forum: Excel
Topic: ถ้าทำสูตร link ข้ามไฟล์ แล้วใช้ hyperlink ค่ะ
Replies: 10
Views: 91

Re: ถ้าทำสูตร link ข้ามไฟล์ แล้วใช้ hyperlink ค่ะ

สร้างไว้ที่folder เดียวกันแล้วให้พี่ๆมา update ข้อมูลของตัวเอง ของแต่ละชื่อค่ะ ขอบคุณค่ะ :D การโพสต์ในเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันให้โพสต์ในโพสต์เดียวแทนแยกหลาย ๆ โพสต์ครับ สูตรที่ให้ไปนั้นจำเป็นต้องเปิดไฟล์ต้นทางจึงจะทำงานได้เนื่องจากนำค่าจากไฟล์ต้นทางเพียงไฟล์เดียวทั้งไม่ได้เริ่มที่บรรทัดเดียวกัน ...
by snasui
Wed Jul 19, 2017 11:55 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนแก้ไขสูตรให้นิดหนึ่งครับ
Replies: 5
Views: 41

Re: รบกวนแก้ไขสูตรให้นิดหนึ่งครับ

:D ตัวอย่างสูตรที่ P3 ครับ

=IF(P3<>"","y","n")
by snasui
Wed Jul 19, 2017 11:51 pm
Forum: Excel
Topic: ถ้าทำสูตร link ข้ามไฟล์ แล้วใช้ hyperlink ค่ะ
Replies: 10
Views: 91

Re: ถ้าทำสูตร link ข้ามไฟล์ แล้วใช้ hyperlink ค่ะ

:D ตัวอย่างสูตรที่เซลล์ A2 ซึ่งจะต้องเปิดไฟล์ data.xls ไว้พร้อมกับไฟล์ย่อยเสมอครับ =HYPERLINK("'D:\[data,xlsx]Sheet1'!"&ADDRESS(ROW()+MATCH(MID(CELL("filename",A1),FIND("[",CELL("filename",A1))+1,FIND...
by snasui
Wed Jul 19, 2017 11:18 pm
Forum: Excel
Topic: [VBA] ต่อไฟล์ auto แนว Colunm (แนวตั้ง)
Replies: 4
Views: 63

Re: [VBA] ต่อไฟล์ auto แนว Colunm (แนวตั้ง)

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ '...other code Do While strName <> vbNullString If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName Set dataset_workbook = ActiveWorkbook Range(ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell), Cells...
by snasui
Wed Jul 19, 2017 10:56 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนเรื่อง copy บรรทัดค่ะ
Replies: 3
Views: 50

Re: รบกวนเรื่อง copy บรรทัดค่ะ

:D ตัวอย่างการแทรกบรรทัดว่างดูได้จาก Link นี้ครับ wordpress/insertblankrows/
ตัวอย่างการเติมค่าให้เหมือนบรรทัดบน ดูได้จาก Clip ด้านล่างครับ
by snasui
Wed Jul 19, 2017 10:49 pm
Forum: Excel
Topic: การ LOOKUP ข้อมูล
Replies: 9
Views: 88

Re: การ LOOKUP ข้อมูล

:D ช่วยระบุให้ถึงเซลล์ว่าเซลล์ใดที่ Code ไม่เปลี่ยนให้ หากเปลี่ยนแล้วจะมีค่าเป็นเท่าใด จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไว ผมลอง Run Code แล้วก็พบว่ามีการเปลี่ยนค่าให้ตามปกติครับ
by snasui
Wed Jul 19, 2017 10:42 pm
Forum: Excel
Topic: ผมขอรบกวนเรื่องสูตรการแปลงชั่วโมงการทำงานเป็นตัวเลขชั่วโมงหน่อยครับ
Replies: 13
Views: 71

Re: ผมขอรบกวนเรื่องสูตรการแปลงชั่วโมงการทำงานเป็นตัวเลขชั่วโมงหน่อยครับ

:D VBA ต้องเขียนมาเองก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน หากเขียนเองแล้วติดปัญหาจึงค่อยถามกันต่อครับ
by snasui
Wed Jul 19, 2017 7:08 am
Forum: Excel
Topic: ผมขอรบกวนเรื่องสูตรการแปลงชั่วโมงการทำงานเป็นตัวเลขชั่วโมงหน่อยครับ
Replies: 13
Views: 71

Re: ผมขอรบกวนเรื่องสูตรการแปลงชั่วโมงการทำงานเป็นตัวเลขชั่วโมงหน่อยครับ

:D มันจะทำงานได้ต้องเกิดจากการคำนวณก่อน เช่นกดแป้น F9 หรือ แก้ไขเซลล์ใด ๆ มันจะไม่ทำงานเองในลักษณะที่ให้เห็นว่าเวลาเดินไปเรื่อย ๆ เหมือนนาฬิกาครับ
by snasui
Wed Jul 19, 2017 6:22 am
Forum: Excel
Topic: ผมขอรบกวนเรื่องสูตรการแปลงชั่วโมงการทำงานเป็นตัวเลขชั่วโมงหน่อยครับ
Replies: 13
Views: 71

Re: ผมขอรบกวนเรื่องสูตรการแปลงชั่วโมงการทำงานเป็นตัวเลขชั่วโมงหน่อยครับ

:D ที่ไม่ทำงาน Auto เพราะไปกำหนดการคำนวณให้เป็น Manual สำมารถกำหนดให้เป็น Automatic ได้ที่เมนู Formulas > Calculation Options > Automatic ครับ
by snasui
Wed Jul 19, 2017 6:20 am
Forum: Excel
Topic: รบกวนแก้ไขสูตรให้นิดหนึ่งครับ
Replies: 5
Views: 41

Re: รบกวนแก้ไขสูตรให้นิดหนึ่งครับ

:D ผมพบว่าสูตรที่เขียนไว้แสดงผลได้ตรงตามเงื่อนไขที่เขียนมาตามโพสต์ #1 อยู่แล้วครับ ไม่ทราบว่าต้องการจะให้เซลล์ใดแสดงเป็นค่าใด ลองคีย์ค่าลงไปตรง ๆ แล้วอธิบายว่าต้องการให้เป็นค่าใด ด้วยเงื่อนไขใด จะได้เข้าใจตรงกันครับ
by snasui
Tue Jul 18, 2017 10:59 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนแก้ไขสูตรให้นิดหนึ่งครับ
Replies: 5
Views: 41

Re: รบกวนช่วยแก้ไขสูตรนิดหนึ่งครับ

nuttapolbank wrote:ช่วยที่งับ


:D ช่วยแก้ไขข้อความให้เป็นไปตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 1 ด้านบนเสียก่อนครับ :roll:
by snasui
Tue Jul 18, 2017 10:57 pm
Forum: Excel
Topic: แถบแรงเงา Combo Box ปรากฎรบกวนทุก sheet ต้องตั้งค่าอย่างไร
Replies: 8
Views: 146

Re: แถบแรงเงา Combo Box ปรากฎรบกวนทุก sheet ต้องตั้งค่าอย่างไร

:D เกิดจาก ComboBox ไปนำค่าในเซลล์มาใช้ เมื่อเปิดโปรแกรมจะเกิดการคำนวณสูตรใหม่ ทำให้เกิด Change Event ของ ComboBox ซึ่ง Code ที่เขียนไว้เป็นการกำหนดให้ ComboBox แสดงค่าออกมาหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ ComboBox เปลี่ยนแปลง จึงทำให้เห็นเป็นการ Dropdown ค้างไว้ วิธีแก้ทางหนึ่งคือกำหนดให้ไฟล์นี้มีการคำนวณเป็...
by snasui
Tue Jul 18, 2017 8:52 pm
Forum: Excel
Topic: เลือก drop down list แล้วให้แสดงผลข้อมูลตามที่เลือก
Replies: 11
Views: 82

Re: เลือก drop down list แล้วให้แสดงผลข้อมูลตามที่เลือก

:o ขออภัยครับ ผมคีย์สูตรผิดไปนิดหน่อย ที่ถูกต้องคือด้านล่างครับ เซลล์ A7 คีย์สูตร =OFFSET(INDIRECT("'"&"ข้อมูลนร ป"&กรอกข้อมูลพื้นฐาน!$C$15&"."&กรอกข้อมูลพื้นฐาน!$E$15&"'!A2"),ROWS(C$7:C7)-1,COLUMNS($A7: A 7&...

Go to advanced search