🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 23177 matches

by snasui
Mon Apr 23, 2018 10:30 pm
Forum: Excel
Topic: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT
Replies: 9
Views: 86

Re: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT

:D ตัวอย่าง Code ครับ Sub OpenBrowseBOT() Dim ie As Object, s As String, i As Integer Select Case Weekday(Date, vbMonday) Case 7 i = -2 Case 1 i = -3 Case Else i = -1 End Select s = Format(DateAdd("d", i, Date), "ddmmyyyy") Set ie = CreateObject("Internetexplorer.Application") ie.Visible = True ie.n...
by snasui
Mon Apr 23, 2018 10:23 pm
Forum: Other
Topic: QR Code บนชีต
Replies: 1
Views: 11

Re: QR Code บนชีต

:D ข้อมูลที่เป็นข้อความตามภาพมาจากไหนครับ

ปกติมันจะมาด้วยการใช้ตัวอ่านยิงลงบน QR Code จึงจะแสดงข้อความหรือรหัส ไม่ใช่ใช้สูตรดึงออกมาจาก Image ของ QR Code ครับ
by snasui
Mon Apr 23, 2018 10:14 pm
Forum: Excel
Topic: ถ้าผลรวม ตัวเลขติดลบ ให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
Replies: 2
Views: 21

Re: ถ้าผลรวม ตัวเลขติดลบ ให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ

รบกวนอาจารย์ ถ้าผลรวม เป็นตัวเลขติดลบ ต้องการให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ขอสูตรด้วยครับ :D ปกติเราจะไม่ใช้สูตรในการแสดงรูปแบบการแสดงเครื่องหมายวงเล็บแต่ใช้การจัดรูปแบบแทนครับ วิธีการจัดรูปแบบให้คลุมข้อมูลตัวเลขที่ต้องการจัดรูปแบบ > คลิกขวาแล้วเลือก Format Cells > แถบ Number เลือก Custom > ที่ช่อง Ty...
by snasui
Mon Apr 23, 2018 10:11 pm
Forum: Excel
Topic: ทำไฟล์ ได้2ชุด
Replies: 3
Views: 37

Re: ทำไฟล์ ได้2ชุด

jeep1112 wrote:
Mon Apr 23, 2018 8:36 pm
ทำเเล้วเงียบครับ ผมอาจทำไม่ถูก
:D การทำ Backup มันไม่ได้แสดงอะไรให้ทราบเป็นปกติอยู่แล้วครับ หากต้องการจะเห็นไฟล์ Backup ต้องเปิดเข้าไปดูเองใน Folder ที่ไฟล์หลักวางอยู่ครับ
by snasui
Mon Apr 23, 2018 10:07 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตร อายุงานปัจจุบันค่ะ
Replies: 3
Views: 52

Re: ขอสูตร อายุงานปัจจุบันค่ะ

:D การคีย์วันที่ให้คีย์เป็นค.ศ.และควรคีย์ปีเป็น 4 หลักไม่เช่นนั้นจะมีปัญหากับการแปลงวันที่อยู่ตลอดไปครับ ตัวอย่างการแปลงวันที่ เซลล์ F7 คีย์ =DATE(YEAR(D7)-1900-543+2500,MONTH(D7),DAY(D7)) Enter > Copy ลงด้านล่าง การหาอายุงานโดยให้แสดงตามรูปแบบ ปี/เดือนช่นที่ถามมา เซลล์ E7 คีย์ =DateDif(F7,Today(),"...
by snasui
Mon Apr 23, 2018 9:59 pm
Forum: Excel
Topic: เจอค่าซ้ำให้ข้ามไป หาค่าที่ไม่ซ้ำ
Replies: 1
Views: 23

Re: เจอค่าซ้ำให้ข้ามไป หาค่าที่ไม่ซ้ำ

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ที่ C1 คีย์ =IFERROR(INDEX($A$1:$A$10,SMALL(IF(FREQUENCY(MATCH($A$1:$A$10,$A$1:$A$10,0),ROW($A$1:$A$10)-ROW($A$1)+1),ROW($A$1:$A$10)-ROW($A$1)+1),$B1)),"") Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง Note: Ctrl+Shift+Enter เป็นการสร้างสูตร Array โดยสามารถเลือกดำเนินการตามข้อ 1 ...
by snasui
Mon Apr 23, 2018 9:54 pm
Forum: Excel
Topic: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT
Replies: 9
Views: 86

Re: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT

:D หากถ้าปัจจุบันเป็นวันจันทร์, วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ต้องการให้ดึงข้อมูลวันไหนครับ :?:
by snasui
Mon Apr 23, 2018 9:26 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่องการซ่อนและแสดง Row ด้วย VBA
Replies: 7
Views: 172

Re: สอบถามเรื่องการซ่อนและแสดง Row ด้วย VBA

Sportcer wrote:
Mon Apr 23, 2018 10:16 am
ทำไมผมสร้างไม่ได้ รู้สึกอยากลอง
:D สร้างไม่ได้ติดปัญหาตรงไหน อย่างไร แนบฟล์นั้นมาถามกัน ไม่ควรใช้วิธีการบ่นเพราะไม่สามารถช่วยเหลือได้ครับ
by snasui
Mon Apr 23, 2018 9:24 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการนับ และ แยกแยะค่าที่ได้ โดยนับไม่ซ้ำ แต่อาจแสดงค่าซ้ำได้
Replies: 8
Views: 94

Re: ต้องการนับ และ แยกแยะค่าที่ได้ โดยนับไม่ซ้ำ แต่อาจแสดงค่าซ้ำได้

กันต์ wrote:
Mon Apr 23, 2018 10:04 am
ขออนุญาติเผยแพร่องค์ความรู้จาก forum นี้ต่อไปนี้ได้หรือไม่ครับ
:D เผยแพร่ได้ตามสะดวกครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 7:58 pm
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 10
Views: 139

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ผมจะแปลให้เป็นแนวทางสำหรับในส่วนที่ดูว่าซับซ้อนวุ่นวายครับ จากสูตร =IFERROR(SUMIFS(INDEX($E$26:$I$73,0,MATCH(--$B4,$E$25:$I$25,0)),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),">="&LEFT(D$1,FIND("-",D$1)-1),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),"<="&MID(D$1,FIND("-",D$1)+1,4)),0) แปลว่าห...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 5:27 pm
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 10
Views: 139

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ตรวจสอบคำตอบตัวอย่างใหม่ว่าตรงตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ เช่น D11 คำตอบคือ 9,143,635.59 หรือไม่ :?:

หากพิจารณาจากโจทย์ คำตอบคือ 0 ไม่ใช่ 9,143,635.59 เพราะค่า Maturity ไม่ได้เป็นค่าตั้งแต่ 1-7 ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 5:19 pm
Forum: Excel
Topic: ตอบรวมสัปดาห์
Replies: 8
Views: 99

Re: ตอบรวมสัปดาห์

:D ทบทวนการเขียนสูตรในการทำ Conditional Formatting ใหม่ครับ

สูตรควรเป็น =$G3=O3 ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 4:48 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามบันทึกอัตโนมัติ
Replies: 5
Views: 69

Re: สอบถามบันทึกอัตโนมัติ

:D เพิ่ม Code นี้เข้าในในชีต frome ครับ

Code: Select all

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Address(0, 0) = "A1" Then
    Application.EnableEvents = False
    Call RecordData1
    Application.EnableEvents = True
  End If
End Sub
by snasui
Sat Apr 21, 2018 4:22 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามบันทึกอัตโนมัติ
Replies: 5
Views: 69

Re: สอบถามบันทึกอัตโนมัติ

Wara wrote:
Sat Apr 21, 2018 4:13 pm
ผมลืมแจ้งตรงปุ่มกดสแกน Out
:D ปุ่มอยู่ในชีตไหนครับ พยายามอธิบายโดยระบุให้ถึงตำแหน่งชีต ตำแหน่งเซลล์ Code ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่เป็น จะได้เข้าถึงปัญหาได้ไวและตอบได้เร็วครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 2:50 pm
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 10
Views: 139

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ตัวอย่างสูตรที่ D4 ตามด้านล่างครับ =IFERROR(SUMIFS(INDEX($E$26:$I$73,0,MATCH(--$B4,$E$25:$I$25,0)),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),">="&LEFT(D$1,FIND("-",D$1)-1),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),"<="&MID(D$1,FIND("-",D$1)+1,4)),0) Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่างถึง ...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 2:36 pm
Forum: Excel
Topic: ตอบรวมสัปดาห์
Replies: 8
Views: 99

Re: ตอบรวมสัปดาห์

:D ตัวอย่างสูตรครับ O3 คีย์ =IF($N3="","",IF(AND($G3>=LEFT(O$2,FIND("-",O$2)-1)+0,$G3<=MID(O$2,FIND("-",O$2)+1,10)+0),$N3,IF(ISTEXT(N3),$G3,IF(AND(COLUMNS($O3:O3)>1,$N3=N3),"ลำดับที่ "&ROWS(O$3:O3),0)))) จากนั้นจัดรูปแบบเฉพาะวันที่โดยกำหนดตามด้านล่าง คลุม O3:V3 > เข้าเมนู Home > Conditional Formatti...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 1:21 pm
Forum: Excel
Topic: ตอบรวมสัปดาห์
Replies: 8
Views: 99

Re: ตอบรวมสัปดาห์

:D ตัวอย่างสูตรครับ

เซลล์ O3 คีย์

=IF(AND($G3>=LEFT(O$2,FIND("-",O$2)-1)+0,$G3<=MID(O$2,FIND("-",O$2)+1,10)+0),$N3,0)

Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่าง
by snasui
Sat Apr 21, 2018 11:57 am
Forum: Excel
Topic: ปัญหา Tabel
Replies: 4
Views: 61

Re: ปัญหา Tabel

:D หากเป็นเช่นนั้นก็เดาว่าเป็นที่โปรแกรมแล้วครับ ลอง Uninstall แล้ว Install ตัวสมบูรณ์ลงไปใหม่ หรือไม่ก็ลอง Repair ดูก่อนสักรอบก็ได้ หากไม่ดีขึ้นค่อยลงใหม่ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 10:36 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการสร้างเงื่อนไขในการนับเงินหลายเงื่อนไข
Replies: 1
Views: 353

Re: ต้องการสร้างเงื่อนไขในการนับเงินหลายเงื่อนไข

:D ตัวอย่างสูตรครับ

=SUMIF($A$7:$A$11,C$16,INDEX($C$7:$J$11,0,MATCH($B17,$C$5:$J$5,0)+1))

การถามตอบปัญหาควรแนบไฟล์ตัวอย่างประกอบทุกครั้งจะได้สะดวกกับผู้ตอบในการทดลองเขียนสูตรลงไปในไฟล์นั้นได้เลยทันที ทำให้ตอบได้รวดเร็วและแม่นยำ กรุณาทบทวนกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบนประกอบ :roll: ครับ