🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 23168 matches

by snasui
Sat Apr 21, 2018 7:58 pm
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 10
Views: 125

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ผมจะแปลให้เป็นแนวทางสำหรับในส่วนที่ดูว่าซับซ้อนวุ่นวายครับ จากสูตร =IFERROR(SUMIFS(INDEX($E$26:$I$73,0,MATCH(--$B4,$E$25:$I$25,0)),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),">="&LEFT(D$1,FIND("-",D$1)-1),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),"<="&MID(D$1,FIND("-",D$1)+1,4)),0) แปลว่าห...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 5:27 pm
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 10
Views: 125

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ตรวจสอบคำตอบตัวอย่างใหม่ว่าตรงตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ เช่น D11 คำตอบคือ 9,143,635.59 หรือไม่ :?:

หากพิจารณาจากโจทย์ คำตอบคือ 0 ไม่ใช่ 9,143,635.59 เพราะค่า Maturity ไม่ได้เป็นค่าตั้งแต่ 1-7 ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 5:19 pm
Forum: Excel
Topic: ตอบรวมสัปดาห์
Replies: 6
Views: 72

Re: ตอบรวมสัปดาห์

:D ทบทวนการเขียนสูตรในการทำ Conditional Formatting ใหม่ครับ

สูตรควรเป็น =$G3=O3 ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 4:48 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามบันทึกอัตโนมัติ
Replies: 5
Views: 60

Re: สอบถามบันทึกอัตโนมัติ

:D เพิ่ม Code นี้เข้าในในชีต frome ครับ

Code: Select all

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Address(0, 0) = "A1" Then
    Application.EnableEvents = False
    Call RecordData1
    Application.EnableEvents = True
  End If
End Sub
by snasui
Sat Apr 21, 2018 4:22 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามบันทึกอัตโนมัติ
Replies: 5
Views: 60

Re: สอบถามบันทึกอัตโนมัติ

Wara wrote:
Sat Apr 21, 2018 4:13 pm
ผมลืมแจ้งตรงปุ่มกดสแกน Out
:D ปุ่มอยู่ในชีตไหนครับ พยายามอธิบายโดยระบุให้ถึงตำแหน่งชีต ตำแหน่งเซลล์ Code ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่เป็น จะได้เข้าถึงปัญหาได้ไวและตอบได้เร็วครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 2:50 pm
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 10
Views: 125

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ตัวอย่างสูตรที่ D4 ตามด้านล่างครับ =IFERROR(SUMIFS(INDEX($E$26:$I$73,0,MATCH(--$B4,$E$25:$I$25,0)),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),">="&LEFT(D$1,FIND("-",D$1)-1),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),"<="&MID(D$1,FIND("-",D$1)+1,4)),0) Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่างถึง ...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 2:36 pm
Forum: Excel
Topic: ตอบรวมสัปดาห์
Replies: 6
Views: 72

Re: ตอบรวมสัปดาห์

:D ตัวอย่างสูตรครับ O3 คีย์ =IF($N3="","",IF(AND($G3>=LEFT(O$2,FIND("-",O$2)-1)+0,$G3<=MID(O$2,FIND("-",O$2)+1,10)+0),$N3,IF(ISTEXT(N3),$G3,IF(AND(COLUMNS($O3:O3)>1,$N3=N3),"ลำดับที่ "&ROWS(O$3:O3),0)))) จากนั้นจัดรูปแบบเฉพาะวันที่โดยกำหนดตามด้านล่าง คลุม O3:V3 > เข้าเมนู Home > Conditional Formatti...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 1:21 pm
Forum: Excel
Topic: ตอบรวมสัปดาห์
Replies: 6
Views: 72

Re: ตอบรวมสัปดาห์

:D ตัวอย่างสูตรครับ

เซลล์ O3 คีย์

=IF(AND($G3>=LEFT(O$2,FIND("-",O$2)-1)+0,$G3<=MID(O$2,FIND("-",O$2)+1,10)+0),$N3,0)

Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่าง
by snasui
Sat Apr 21, 2018 11:57 am
Forum: Excel
Topic: ปัญหา Tabel
Replies: 4
Views: 57

Re: ปัญหา Tabel

:D หากเป็นเช่นนั้นก็เดาว่าเป็นที่โปรแกรมแล้วครับ ลอง Uninstall แล้ว Install ตัวสมบูรณ์ลงไปใหม่ หรือไม่ก็ลอง Repair ดูก่อนสักรอบก็ได้ หากไม่ดีขึ้นค่อยลงใหม่ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 10:36 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการสร้างเงื่อนไขในการนับเงินหลายเงื่อนไข
Replies: 1
Views: 338

Re: ต้องการสร้างเงื่อนไขในการนับเงินหลายเงื่อนไข

:D ตัวอย่างสูตรครับ

=SUMIF($A$7:$A$11,C$16,INDEX($C$7:$J$11,0,MATCH($B17,$C$5:$J$5,0)+1))

การถามตอบปัญหาควรแนบไฟล์ตัวอย่างประกอบทุกครั้งจะได้สะดวกกับผู้ตอบในการทดลองเขียนสูตรลงไปในไฟล์นั้นได้เลยทันที ทำให้ตอบได้รวดเร็วและแม่นยำ กรุณาทบทวนกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบนประกอบ :roll: ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 9:08 am
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 10
Views: 125

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปนะครับ ไฟล์ที่แนบมานั้นมีหลายอย่างที่จะต้องปรับให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ง่าย ๆ เพื่อลดความซับซ้อนของสูตรหรือขั้นตอนวิธีการทำงาน ซึ่งไม่ว่างานใดก็จะต้องทำเช่นนี้เสมอ เมื่อปรับแล้วค่อยแนบไฟล์นั้นมาใหม่ครับ สิ่งที่ต้องปรับในเบื้องต้นมีดังนี้ ข้อความใน D1:J1 ที่เป็นการระบุช่วงของวั...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 6:26 am
Forum: Excel
Topic: Condition format
Replies: 3
Views: 45

Re: Condition format

puriwutpokin ได้ค่าตามต้องการเลยครับ แต่สงสัยอยู่นิดนึง ว่าในช่องสูตรเหมือนกำหนดค่านี้ $L4="Ship" ใน L4:L27 เมื่อเปิดค่าดู แต่ความจริง excel จะทำงานในการ run ค่าตาม cell ถูกระบุว่า Ship ใช่ไหมครับ :D ถูกต้องครับ เป็นการพิจาณาเฉพาะคอลัมน์ L ในบรรทัดใด ๆ ว่ามีคำว่า Ship หรือไม่ หากมีพื้นที่ที่เราคลุม...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 9:37 pm
Forum: Excel
Topic: ปัญหา Tabel
Replies: 4
Views: 57

Re: ปัญหา Tabel

:D ปกติการเพิ่มข้อมูลเราจะคลิกที่บรรทัดสุดท้ายของคอลัมน์สุดท้ายของ Table แล้ว Tab มันจะเพิ่มบรรทัดให้ครับ การคลิกบรรทัดว่างหลังจากมีข้อมูลก็จะเพิ่มให้ด้วยเช่นกันแต่ไม่ได้ทดสอบว่ามีความเสถียรแค่ไหน กรณีนี้ลองทำตามบรรทัดบนดูว่า Table มีการเพิ่มบรรทัดให้หรือไม่ครับ หรือสามารถ Reset Table ได้โดยการคลิกใ...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 9:13 pm
Forum: Excel
Topic: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT
Replies: 5
Views: 49

Re: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Sub OpenBrowseBOT()
  Dim ie As Object
  Set ie = CreateObject("Internetexplorer.Application")
  ie.Visible = True
  ie.navigate "https://www.google.com"
  MsgBox " finished "
End Sub
by snasui
Fri Apr 20, 2018 7:29 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการสูตรคำนวณชั่วโมงจอดรถแบบมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
Replies: 9
Views: 142

Re: ต้องการสูตรคำนวณชั่วโมงจอดรถแบบมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

เรียนคุณ puriwutpokin ขอโทษทีนะครับ เงื่อนไขข้อที่ 1. ถูกต้องแล้วครับ แต่เงื่อนไขข้อที่ 2 กับ 3 ผลคำนวนออกมายังไม่ถูกต้องครับ 2. ชั่วโมงที่ 6 เป็นต้นไป – ชั่วโมงที่ 10 คิดชั่วโมงละ 40 บาท ต่อคัน ต่อ ชั่วโมง เศษของชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมง 3. ชั่วโมงที่ 10 เป็นต้นไป คิดชั่วโมงละ 50 บาท ต่อคัน ต่อ ชั่วโ...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 7:13 pm
Forum: Excel
Topic: ข้อมูลการเข้างานแบ่งตามสถานะ
Replies: 10
Views: 202

Re: ข้อมูลการเข้างานแบ่งตามสถานะ

:D งานลักษณะทีเป็นการ Loop โดยพิจารณาความต่อเนื่องหลายบรรทัด ซึ่งบรรทัดก่อนหน้าอาจจะติดกับบรรทัดปัจจุบันหรือไม่ก็ได้ตามลักษณะที่ถามมาคงต้องพึ่ง VBA ซึ่งต้องเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
by snasui
Fri Apr 20, 2018 7:04 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการนับ และ แยกแยะค่าที่ได้ โดยนับไม่ซ้ำ แต่อาจแสดงค่าซ้ำได้
Replies: 4
Views: 60

Re: ต้องการนับ และ แยกแยะค่าที่ได้ โดยนับไม่ซ้ำ แต่อาจแสดงค่าซ้ำได้

- รบกวนสอบถามการใช้ function ด้วยครับ - ได้แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยแล้วชื่อ "โจทย์.xlsx" 1. ปรากฎมีผลคะแนนประเมินการทำงานอยู่ใน table 1 2. ต้องการนับ และ แยกแยะค่าที่ได้ โดย 2.1 แยก results และ num 2.2 หากมี results ซ้ำ ไม่ให้นับซ้ำ เช่น ต้องปรับปรุงพบสามรายการที่ D3-D5 แต่มีค่าเพียงสองค่าคือมี 2.90 แ...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 6:39 pm
Forum: Excel
Topic: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT
Replies: 5
Views: 49

Re: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT

:D ไฟล์ที่แนบมาไม่มี Macro ครับ

ไฟล์ที่จะมี Macro ได้จะต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อย หากเปลี่ยนนามสกุลเป็น .xlsx แล้ว Macro จะถูกลบทิ้ง หากจะให้มี Macro จะต้องเขียนหรือ Import เข้าไปใหม่ ไม่ใช่แค่การ Save As เป็น .xlsm ครับ
by snasui
Fri Apr 20, 2018 6:36 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเกี่ยวกับการ สั่งPrintของ Excel ครับ
Replies: 1
Views: 48

Re: สอบถามเกี่ยวกับการ สั่งPrintของ Excel ครับ

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

Code: Select all

Sub Button2_click()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To 17
    ActiveSheet.Range("A17").Value = i
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
  Next i
End Sub