:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 22241 matches

by snasui
Tue Nov 21, 2017 10:15 pm
Forum: Excel
Topic: อยากได้สูตร แบ่งกลุ่มตัวเลขครับผม
Replies: 2
Views: 39

Re: อยากได้สูตร แบ่งกลุ่มตัวเลขครับผม

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ⋅  ที่ G2 คีย์ =A2&B2&C2&D2 Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅  ที่ H2 คีย์ =IFERROR(INDEX(MID($G2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN($G2))),1),SMALL(IF(FREQUENCY(MATCH(MID($G2,ROW(...
by snasui
Tue Nov 21, 2017 9:52 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการ คิด cashback แบบมีหลายเงื่อนไข
Replies: 6
Views: 60

Re: ขอสูตรการ คิด cashback แบบมีหลายเงื่อนไข

:D แถมแบบ Array สำหรับโจทย์นี้ที่นำคอลัมน์ C และ D เทียบข้อมูลที่เป็นค่าในช่วงเดียวกัน หากต่างช่วงกันให้ใช้สูตรตาม #5 ที่สามารถปรับช่วงให้อิสระจากกันได้ครับ =IF(B2>=20000,MIN(LOOKUP(C2:D2,{-9.9999999999999E+307,19500,59500,100000},{0,100,300,500})),0)*IF(D2-C2<=0,1,2)...
by snasui
Tue Nov 21, 2017 8:46 pm
Forum: Excel
Topic: ขอโค้ด VBA เลือก Sheet ที่ต้องการ
Replies: 2
Views: 43

Re: ขอโค้ด VBA เลือก Sheet ที่ต้องการ

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Sub select_sheet()
    Dim shs() As Variant
    Dim i As Integer, j As Integer
    For i = 2 To Sheets.Count
        ReDim Preserve shs(j)
        shs(j) = Worksheets(i).Name
        j = j + 1
    Next i
    Sheets(shs).Select
End Sub
by snasui
Tue Nov 21, 2017 8:38 pm
Forum: Excel
Topic: Add ข้อมูลเพิ่มลงไปในชีท โดยมีเงื่อนไข
Replies: 7
Views: 71

Re: Add ข้อมูลเพิ่มลงไปในชีท โดยมีเงื่อนไข

:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ

จากไฟล์แนบ ComboBox1 ยังเลือกรายการไม่ได้ ช่วยกำหนดให้เลือกได้แล้วแนบไฟล์มาใหม่ครับ

กรณีเลือก ComboBox1 แล้ว ให้แสดงข้อมูลที่ใด แสดงอย่างไร ช่วยอธิบายเพิ่มด้วยครับ
by snasui
Tue Nov 21, 2017 8:24 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรการ คิด cashback แบบมีหลายเงื่อนไข
Replies: 6
Views: 60

Re: ขอสูตรการ คิด cashback แบบมีหลายเงื่อนไข

:D ตัวอย่างสูตรที่ K2 ครับ

=IF(B2>=20000,MIN(LOOKUP(C2,{-9.9999999999999E+307,19500,59500,100000},{0,100,300,500}),LOOKUP(D2,{-9.99999999999999E+307,19500,59500,100000},{0,100,300,500})),0)*IF(D2-C2<=0,1,2)

Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Tue Nov 21, 2017 7:55 pm
Forum: Excel
Topic: ทำตารางวันหยุดให้สีพื้นหลังคอลัมภ์ขึ้นโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนไปตามเดือนโดยอัตโนมัติ
Replies: 3
Views: 62

Re: ทำตารางวันหยุดให้สีพื้นหลังคอลัมภ์ขึ้นโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนไปตามเดือนโดยอัตโนมัติ

:D แก้ไขเป็นตามด้านล่างครับ

ที่ C2 เปลี่ยนสูตรเป็น

=IF(MONTH(B2+1)=MONTH(B2),B2+1," ")

Enter > Copy ไปด้านขวา

เปลี่ยน Conditional Formatting ของวันหยุดที่เป็นวันเสาร์โดยเปลี่ยนสูตรเป็น

=COUNTIF(holiday!$C$3:$C$6,B$2)>0
by snasui
Tue Nov 21, 2017 7:45 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 36
Views: 287

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

:D ตัวอย่างการค้นหา 2 เงื่อนไขพร้อมกันครับ

Code: Select all

'Other code
If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Value, 3) And r.Offset(0, 4).Value2 = CLng(chkDate) Then
    nRow = r.Row
    found = True
    Exit For
End If
'Other code
by snasui
Tue Nov 21, 2017 7:38 pm
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 36
Views: 334

Re: บันทึกข้อมูล

:D โปรแกรมฟ้อง Error ตรงไหน อย่างไร ช่วย Debug และแจ้งมาด้วยครับ

จากที่ดู Code ไม่ทราบว่าตัวแปร CurrentRow มีค่าเท่ากับค่าใด กำหนดค่าไว้ที่บรรทัดใดครับ

ผมเข้าใจว่าเป็นค่าเดียวกับตัวแปร emptyRow หากเป็นค่าเดียวกันให้ใช้ตัวแปร emptyRow ได้เลยครับ
by snasui
Tue Nov 21, 2017 7:26 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการรวมข้อความแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 3
Views: 39

Re: ต้องการรวมข้อความแบบมีเงื่อนไขครับ

aone111 wrote:ขอบคุณครับแต่ในไฟล์จริง คอลัมน์เหล่านี้จะมีข้อมูลอยู่นะสิครับ


:D ให้เลื่อนไปหาคอลัมน์ว่างแล้วค่อยเขียนสูตร ไม่เช่นนั้นต้องพึ่ง VBA จำเป็นต้องเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ
by snasui
Sun Nov 19, 2017 10:42 pm
Forum: Excel
Topic: ทำตารางวันหยุดให้สีพื้นหลังคอลัมภ์ขึ้นโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนไปตามเดือนโดยอัตโนมัติ
Replies: 3
Views: 62

Re: ทำตารางวันหยุดให้สีพื้นหลังคอลัมภ์ขึ้นโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนไปตามเดือนโดยอัตโนมัติ

:D ขั้นตอนตามด้านล่างครับ ⋅ เซลล์ B2 คีย์วันเดือนปีให้ครบ เช่น 1/11/2017 หากเปลี่ยนเป็นเดือนอื่นให้คีย์ที่เซลล์นี้เซลล์เดียว ⋅ เซลล์ C2 คีย์สูตรเพื่อบวกวันที่ใน B1 ให้เพิ่มค่าไปด้านขวาเรื่อย ๆ สูตรคือ =B1+1 > Enter > Copy ไปด้านขวา ⋅ คลุม B2:AF2 > กดแป้น Ctrl+1 เพื่อเปิ...
by snasui
Sun Nov 19, 2017 11:55 am
Forum: Excel
Topic: การอ่านวัน เดือน ปี
Replies: 2
Views: 41

Re: การอ่านวัน เดือน ปี

:D ตัวอย่างสูตรที่ B1 ครับ

=TEXT(TEXT(A1,"00\/00\/0000"),"dd ดดด yyyy")
by snasui
Sat Nov 18, 2017 11:59 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 36
Views: 287

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

:D การใช้ Code สามารถทำได้แทบทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เขียนเป็นหลักครับ
by snasui
Sat Nov 18, 2017 11:57 pm
Forum: Excel
Topic: macro ไม่หายไปเวลากดรูปอื่นค่ะ
Replies: 1
Views: 23

Re: macro ไม่หายไปเวลากดรูปอื่นค่ะ

:D ขึ้นอยู่กับว่าเขียน Code ไว้อย่างไรครับ

ปกติจะต้องลบ Format ทั้งหลายแล้วกำหนดใหม่ตามต้องการเมื่อคลิก Object แต่ละอัน

เมื่อคลิก มันจะลบ Format เดิมเสียก่อน แล้วกำหนดใหม่ หากเป็นเช่นนี้มันจะไม่มีปัญหาว่าลบหรือไม่ลบ

การสอบถามปัญหา หากต้องการคำตอบตรงประเด็นที่สุดควรแนบไฟล์มาด้วยครับ
by snasui
Sat Nov 18, 2017 4:52 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 36
Views: 287

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

ต้องแก้ไขโค้ดตรงไหนค่ะ :D คำถามคืออะไรครับ กรุณาเขียนมาด้วยจะได้ทราบว่าพูดถึงประเด็นใด ถ้าเป็นเรื่องการแสดง ListBox เป็นหลายบรรทัดเหมือน TextBox จะทำเช่นนั้นไม่ได้ ไม่มี Propety นั้นที่เป็นของ ListBox ถ้าจะทำต้องกลับไปใช้ TextBox การใช้ ListBox จะต้อง Add เป็นบรรทัดละ Item ไม่ใช่ 1 Item มีหลายบรรทั...
by snasui
Fri Nov 17, 2017 7:42 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรรวม File เพื่อทำสถิติการทำงานของ พนง. มีหลาย Sheet
Replies: 1
Views: 64

Re: ขอสูตรรวม File เพื่อทำสถิติการทำงานของ พนง. มีหลาย Sheet

:D กรุณายกตัวอย่างผลลัพธ์พร้อมอธิบายประกอบว่าค่านั้น ๆ นำมาจากชีตใด เซลล์ใดบ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
by snasui
Fri Nov 17, 2017 7:40 pm
Forum: Excel
Topic: การทำซ้ำหัวตาราง
Replies: 4
Views: 68

Re: การทำซ้ำหัวตาราง

:D คงต้องกำหนดเองตามด้านล่าง โดยต้องทำทุก ๆ เส้นของเขต Area ที่เป็นเส้นประสีน้ำเงินครับ

Line01.png


Line02.png
by snasui
Fri Nov 17, 2017 7:06 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 36
Views: 287

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

ข้อมูลทุกอย่าง ถูกบันทึกลงในชีท9ค่ะ :D เมื่อปัญหาคือการ Search ก็ไม่ควรกล่าวถึงการบันทึก แยกประเด็นกันให้ชัด การสอบถามควรมุ่งไปที่การอธิบายปัญหาที่เกิดจากการ Search เป็นหลักครับ สรุปปัญหาคือต้องการค้นหาแล้วให้ข้อมูลแสดงใน ListBox ตัวอย่างการปรับ Code คือด้านล่าง 'ค้นหา 1 Private Sub btsearch1_Click...
by snasui
Fri Nov 17, 2017 6:31 pm
Forum: Excel
Topic: บันทึกข้อมูล
Replies: 36
Views: 334

Re: บันทึกข้อมูล

ไฟล์แนบที่แก้ไขโค้ดแล้วรันไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ 'Save Private Sub btsave_Click() On Error Resume Next If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then MsgBox "¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ" Exit Sub End If Dim emptyRow As Integer Dim ct As Object Dim strTb1 As Variant Dim strTb3 As...
by snasui
Fri Nov 17, 2017 6:47 am
Forum: Excel
Topic: แสดงข้อมูลใน Listbox
Replies: 36
Views: 287

Re: แสดงข้อมูลใน Listbox

ข้อมูลทุกอย่าง ถูกบันทึกลงในชีท9ค่ะ :D เมื่อต้องการบันทึกไปยัง Sheet9 ก็ต้องเขียน Code ให้บันทึกไปยัง Sheet9 ติดปัญหาแล้วเอามาถามกัน ใน Code ข้างต้นนี้เขียนเกียวกับ Sheet6 เกี่ยวกับการ Search สอดคล้องกับหัวกระทู้ที่เขียนว่า "แสดงข้อมูลใน Listbox" ไม่เกียวกับการบันทึก ตามที่ยกมาให้ดูในโพสต...

Go to advanced search