:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 21120 matches

by snasui
Mon May 29, 2017 3:59 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรแสดงผลข้อมูล ตามจำนวนที่เราใส่ เช่นให้แสดงรายชื่อ 1-10
Replies: 14
Views: 102

Re: สูตรแสดงผลข้อมูล ตามจำนวนที่เราใส่ เช่นให้แสดงรายชื่อ 1-10

:D เนื่องจากสูตรนี้ซ้อนกันเกินกว่าความสามารถของไฟล์ .xls ให้เซฟไฟล์เป็น .xlsx คือเป็นไฟล์สำหรับ Excel Version 2007 ขึ้นไป จากนั้นเซลล์ E9 คีย์สูตรตามด้านล่างครับ =IF($B$6="","",IFERROR(INDEX(Sheet1!A$2:A$117,SMALL(IF(ISNUMBER(MATCH(Sheet1!$A$2:$A$117,I...
by snasui
Mon May 29, 2017 3:17 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรแสดงผลข้อมูล ตามจำนวนที่เราใส่ เช่นให้แสดงรายชื่อ 1-10
Replies: 14
Views: 102

Re: สูตรแสดงผลข้อมูล ตามจำนวนที่เราใส่ เช่นให้แสดงรายชื่อ 1-10

:D ทำตามที่ผมโพสต์ เลือก Sheet2 แล้วเข้าเมนูจาก Sheet2

ถ้าต้องการใช้สูตร เขียนมาให้ชัดเจนว่าตำแหน่งที่จะคีย์ข้อมูลคือเซลล์ใด ตำแหน่งที่ต้องการแสดงผลคือเซลล์ใด
by snasui
Mon May 29, 2017 3:14 pm
Forum: Excel
Topic: รวม 2ชีท
Replies: 3
Views: 31

Re: รวม 2ชีท

:D ตัวอย่างสูตรครับ ที่ชีต รวม ⋅ เขียนชื่อชีตที่ต้องการจะรวมไว้ที่ A1:A2 โดยต้องเขียนให้เหมือนกับชื่อชีตจริง ๆ ทุกอักขระ ไม่ใช่มีวรรคบ้างไม่มีวรรคบ้าง ⋅ ที่เซลล์ D2 คีย์สูตร =SUMPRODUCT(SUMIF(INDIRECT("'"&$A$2:$A$3&"'!A1:A1000")...
by snasui
Mon May 29, 2017 2:54 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรแสดงผลข้อมูล ตามจำนวนที่เราใส่ เช่นให้แสดงรายชื่อ 1-10
Replies: 14
Views: 102

Re: สูตรแสดงผลข้อมูล ตามจำนวนที่เราใส่ เช่นให้แสดงรายชื่อ 1-10

:D ต้องการให้ข้อมูลแสดงที่ชีตใด เซลล์ใด ครับ หากแสดงในที่เดิมสามารถใช้ Advance Filter ได้ครับ ตัวอย่างาการใช้ Advanced Filter ใน Excel 2010 ครับ ⋅ เซลล์ K1:L1 คีย์คำว่า เลขแปลง ทั้งสองเซลล์ ⋅ เซลล์ K2:L2 คีย์ >=1, <=10 ตามลำดับเพื่อจะเป็นการกรองเอาเฉพาะค่าที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 1...
by snasui
Mon May 29, 2017 11:02 am
Forum: Excel
Topic: ขอคำแนะนำการคำนวณเวลาโอทีแบบแบ่งตามกะ
Replies: 14
Views: 218

Re: ขอคำแนะนำการคำนวณเวลาโอทีแบบแบ่งตามกะ

1. กะ 1.5 เข้า 7:30 ออก 19:40 (รวมโอที 3 ชม.) :D ข้อความด้านบน เหตุใดจึงต้องนำเวลา OT เข้ามารวม ถ้าพนักงานไม่ทำ OT จะออกเวลาใด หรือ มีหลักการใดที่ต้องนำเวลาออกไปรวมเวลา OT ไว้เช่นนั้น แยกเเป็นเวลาปกติและเวลา OT ได้หรือไม่ หากไม่ได้ ติดปัญหาใดจึงไม่ได้ กรุณาอธิบายมาอย่างละเอียดครับ เวลาในการเข้าออกป...
by snasui
Mon May 29, 2017 10:57 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร logic คืนค่าเป็น True เมื่อค่าเหมือนกัน
Replies: 1
Views: 12

Re: สอบถามสูตร logic คืนค่าเป็น True เมื่อค่าเหมือนกัน

:D ใช้ = เข้ามาช่วยได้ครับ

=If(Contition1 = Condition2,True,False)

ตัวอย่าง

=If(1>2=2>2,True,False)
by snasui
Mon May 29, 2017 10:49 am
Forum: Excel
Topic: ให้แสดงรายชื่อตามที่เราต้องการ เช่น เรากรอกใส่ช่องสำหรับใส่ตัวเลข ว่า 1-10 รายชื่อ 1-10 ก็จะขึ้นมา
Replies: 1
Views: 16

Re: ให้แสดงรายชื่อตามที่เราต้องการ เช่น เรากรอกใส่ช่องสำหรับใส่ตัวเลข ว่า 1-10 รายชื่อ 1-10 ก็จะขึ้นมา

:D กรณีเป็นคำถามเดิม ไม่ใช่คำถามใหม่ที่เป็นปัญหาแตกต่างจากเดิมให้ถามในกระทู้เดิมครับ ไม่ทราบว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องจากปัญหาเดิมหรือไม่ อย่างไรครับ :?:
by snasui
Mon May 29, 2017 10:33 am
Forum: Excel
Topic: สูตรแสดงผลข้อมูล ตามจำนวนที่เราใส่ เช่นให้แสดงรายชื่อ 1-10
Replies: 14
Views: 102

Re: สูตรแสดงผลข้อมูล ตามจำนวนที่เราใส่ เช่นให้แสดงรายชื่อ 1-10

:D เรื่องเดียวกันให้ถามในกระทู้เดิม ไม่จำเป็นต้องตั้งกระทู้ใหม่ อธิบายและทำตัวอย่างในสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนจะได้สะดวกต่อการทำความเข้าใจครับ
by snasui
Sun May 28, 2017 8:52 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงการใช้ Part ในแต่ละเดือนของแต่ละ Product เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก Product หนึ่ง ไปยัง Product หนึ่ง
Replies: 3
Views: 41

Re: แสดงการใช้ Part ในแต่ละเดือนของแต่ละ Product เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก Product หนึ่ง ไปยัง Product หนึ่ง

:D การนับ Item ในลักษณะนั้นจะทำให้สูตรมีความซับซ้อนสูงอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ร่วมกับสูตรคำนวณเดิมที่ใช่อยู่ก็ได้ ผมจะตอบเฉพาะการคำนวณนับ Item เท่านั้นนะครับที่เหลือให้นำไปคำนวณต่อเอง ยกเว้นบอกวิธีคิดมาอย่างละเอียดจึงจะพอช่วยคิดสูตรให้ได้ครับ ตัวอย่างการนับ Item ของ Product A Item3 เฉพาะที่ระบายสีไว้ใน...
by snasui
Sun May 28, 2017 5:58 pm
Forum: Excel
Topic: แสดงการใช้ Part ในแต่ละเดือนของแต่ละ Product เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก Product หนึ่ง ไปยัง Product หนึ่ง
Replies: 3
Views: 41

Re: แสดงการใช้ Part ในแต่ละเดือนของแต่ละ Product เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก Product หนึ่ง ไปยัง Product หนึ่ง

:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ

ผมยังไม่เข้าใจวิธีคิด แต่มีคำถามคือ เราจะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละ Product มีกี่ Item เพื่อที่จะตรวจสอบได้ว่า Item ที่ไม่เท่ากันหรือ Item ของ Product ล่าง ๆ มีมากกว่า Product แรก ๆ จะต้องให้ผลลัพธ์เป็น 0
by snasui
Sun May 28, 2017 5:46 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีใช้ Excel ในการทำ mail merge
Replies: 2
Views: 32

Re: สอบถามวิธีใช้ Excel ในการทำ mail merge

:D ดูขั้นตอนการทำ Label Mail Merge ที่ Link นี้ครับ

by snasui
Sun May 28, 2017 2:52 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูล 2 Sheet แล้วสรุป
Replies: 2
Views: 17

Re: ดึงข้อมูล 2 Sheet แล้วสรุป

:D ตัวอย่างสูตรครับ

เซลล์ C2 คีย์

=SUMIF(INDIRECT("'"&RIGHT(C$1,4)&"'!A1:A10"),$A2,INDIRECT("'"&RIGHT(C$1,4)&"'!C1:C10"))

Enter > Copy ไป D2 แล้ว Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Sun May 28, 2017 2:22 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเกี่ยวกับสูตร Excel แยกรหัสไปรษณีย์ออกจากจังหวัด
Replies: 4
Views: 40

Re: สอบถามเกี่ยวกับสูตร Excel แยกรหัสไปรษณีย์ออกจากจังหวัด

:D ต้องการแยกไว้ในคอลัมน์ใดครับ

ไฟล์แนบควรเป็นไฟล์ Excel ประกอบด้วยไม่ใช่เฉพาะภาพจะได้สะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
by snasui
Sun May 28, 2017 1:10 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูล โดยเปลี่ยนวันที่ แล้วข้อมูลก็เปลี่ยนตาม
Replies: 1
Views: 18

Re: ดึงข้อมูล โดยเปลี่ยนวันที่ แล้วข้อมูลก็เปลี่ยนตาม

:D กรุณาอธิบายมาอีกครั้งว่าต้องการให้ชีตใด เซลล์ใด มีค่าเป็นเท่าใด ด้วยเงื่อนไขใด จะได้เข้าใจตรงกันครับ
by snasui
Sun May 28, 2017 11:31 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 9
Views: 44

Re: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ

:D ไฟล์นี้ไม่ใช่ไฟล์ตัวอย่างที่แนบมาล่าสุดครับ
by snasui
Sun May 28, 2017 11:11 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 9
Views: 44

Re: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ

:D ในไฟล์ตัวอย่างล่าสุดที่ส่งมาที่คีย์สูตรตามที่ผมตอบไปแล้วได้คำตอบหรือไม่ หากไม่ได้คำตอบ ให้แนบไฟล์นั้นกลับมาพร้อมชี้ให้เห็นว่าผิดพลาดอย่างไรมาด้วยครับ
by snasui
Sun May 28, 2017 10:55 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 9
Views: 44

Re: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ

:D เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน ให้คีย์สัดส่วนไว้ในช่วงเซลล์ใด ๆ พร้อมทั้งยอดรวมของสัดส่วนดังกล่าวเสียก่อนครับ ตัวอย่าง ⋅ เซลล์ L1:O1 คีย์ค่าสัดส่วนทั้งหมด 4 ตัวคือ 4, 1, 1, 1 ตามลำดับ ⋅ เซลล์ P1 คีย์ยอดรวมของสัดส่วน =Sum(L1:O1) Enter ⋅ เซลล์ F2 คีย์สูตรเพื่อหาคำตอบ ...
by snasui
Sun May 28, 2017 10:11 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 9
Views: 44

Re: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ

:D กรุณาอ่านโพสต์ที่ #2 :roll: อีกครั้งแล้วทำมาให้ครบทุกประเด็นครับ
by snasui
Sun May 28, 2017 9:05 am
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 9
Views: 44

Re: ขอสูตรกระจายค่าแบบมีเงื่อนไขครับ

:D ถ้ากระจายแล้วมีทศนิยมจะจัดการอย่างไร อธิบายมาอย่างละเอียด ยกตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องมาด้วยเสมอ ตัวอย่างคำตอบคือสิ่งที่ผู้ตอบจะใช้ในการเปรียบเทียบในการหาคำตอบว่าตรงหรือไม่ตรงกับที่ต้องการครับ

Go to advanced search