:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 22369 matches

by snasui
Sat Dec 16, 2017 1:53 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลจาก sheet นึง และต้องการลากเพื่อให้รันเลขเองทำอย่างไรครับ
Replies: 1
Views: 10

Re: ดึงข้อมูลจาก sheet นึง และต้องการลากเพื่อให้รันเลขเองทำอย่างไรครับ

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ⋅  ที่ I5 คีย์ =INDIRECT("Report!C"&COUNTIF(H$5:H5,H5)+2) Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅  ที่ I6 คีย์ =INDIRECT("Report!B"&COUNTIF(H$5:H6,H6)+2) Enter > Copy ลงด้านล่าง คัดลอกไปยังเซลล์ด้านล่างท...
by snasui
Sat Dec 16, 2017 1:19 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว
Replies: 16
Views: 113

Re: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว

:D ควรจะทำสรุปต่างในพื้นที่อื่น ในส่วนขั้นตอนการดึงขือมูลให้ดึงออกมาให้ได้ก่อนครับ เช่นตัวอย่างก่อนหน้าที่นี้ดึงมาแสดงรายงานตาม Group Code กรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน และอย่าลืมสูตที่กำหนดว่ารายการใดที่ซ้ำจะต้องไม่ดึงมาซ้ำด้วยครับ ปกติการสรุปข้อมูลลักษณะนี้เราจะไม่ใช้สูตร แต่จะเลือกใช้ PivotTable ดูตัวอย่...
by snasui
Sat Dec 16, 2017 12:58 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว
Replies: 16
Views: 113

Re: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว

:D อธิบายแต่ละคำตอบมาอย่างละเอียดว่าแต่ละค่ามาจากเซลล์ใดของชีต Data บ้าง พิจารณาอย่างไรจึงได้ค่าเท่านั้นครับ
by snasui
Sat Dec 16, 2017 11:30 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว
Replies: 16
Views: 113

Re: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว

:D เซลล์ J7 ปรับสูตรเป็นด้านล่างครับ =SUM(IF(LEFT(Data!$B$3:$B$3461)=LEFT(Result!H7),IF(ISNUMBER(Data!$D$3:$D$3461+0),Data!$D$3:$D$3461+0))) ดูช่วงข้อมูลว่าต้องเท่ากันและไม่คลุมทั้งคอลัมน์ ส่วนข้ออื่น ๆ ผมยังไม่กระจ่างอธิบายมาใหม่เป็นลำดับ ๆ ไป ให้เคลี...
by snasui
Sat Dec 16, 2017 10:55 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว
Replies: 16
Views: 113

Re: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว

:D ตัวอย่างสูตรครับ ⋅ ที่เซลล์ H7:H15 ลบคำว่า Code และค่าวรรคออกให้หมด ให้เหลือเพียง 1xxxxxx, 2xxxxxx, ..., 9xxxxxx เซลล์ J7 คีย์ ⋅  =SUM(IF(LEFT($A$2:$A$419)=LEFT(H7),IF(ISNUMBER($D$2:$D$419+0),$D$2:$D$419+0))) Ctrl+Shift+Enter > C...
by snasui
Sat Dec 16, 2017 6:14 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Excel ค่ะ
Replies: 87
Views: 1055

Re: สอบถามสูตร Excel ค่ะ

:D จากไฟล์แนบ คำตอบที่ถูกต้องควรได้ค่าเท่าใดครับ :?:
by snasui
Sat Dec 16, 2017 6:04 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการแยกหาเฉพาะ 4 ตัวหน้า
Replies: 3
Views: 29

Re: สอบถามการแยกหาเฉพาะ 4 ตัวหน้า

:D ตัวอย่างที่แนบมาสามารถค้นหาจากเลขสมาชิกได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องดูแค่ 4 ตัวหน้า ไม่ทราบว่าติดปัญหาใดจึงไม่ค้นหาด้วยเลขสมาชิกครับ

ตัวอย่างใน Sheet1

เซลล์ C2 คีย์

=VLOOKUP(A2,รายการ!$A$2:$E$13,5,0)

Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Sat Dec 16, 2017 5:58 am
Forum: Excel
Topic: รบกวนสอบถาม ทำวันที่แบบบันทึก แบบในตัวอย่างนี้ยังไงครับ
Replies: 1
Views: 14

Re: รบกวนสอบถาม ทำวันที่แบบบันทึก แบบในตัวอย่างนี้ยังไงครับ

:D ลักษณะนั้นเรียนกว่า Data Validation วิธีการสร้างและการดูว่าสร้างอย่างไรเข้าเมนูเดียวกันคือ คลิก M3 > เข้าเมนู Data > Data Validation > Data Validation > แถบ Allow เลือก List > ช่อง Source ให้ไปคลุมพื้นที่ที่จะนำมาแสดง ไฟล์นี้นำคอฃัมน์ Y มาแสดงและได้ระบายสีตัวอักษรในคอลัมน์ Y เป็นสีพื้นครับ
by snasui
Fri Dec 15, 2017 11:42 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว
Replies: 16
Views: 113

Re: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว

:D Code ไม่จำเป็นต้องเรียงครับ

กรุณาอธิบายมาพร้อมไฟล์ ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลเป็นอย่างไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
by snasui
Fri Dec 15, 2017 10:39 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามการแยกหาเฉพาะ 4 ตัวหน้า
Replies: 3
Views: 29

Re: สอบถามการแยกหาเฉพาะ 4 ตัวหน้า

:D แนบไฟล์ที่แสดงตัวอย่างคำตอบมาด้วย ชี้ให้เห็นว่าต้องการให้แสดงคำตอบที่ชีตใด เซลล์ใด ด้วยค่าเท่าใด จะได้เข้าใจตรงกันครับ
by snasui
Fri Dec 15, 2017 9:44 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการแสงดข้อมูล datagridview แบบ real time
Replies: 3
Views: 25

Re: สอบถามการแสงดข้อมูล datagridview แบบ real time

:D ลองใช้ Tick Event ของ Timer เข้ามาช่วยในการดึงข้อมูลครับ
by snasui
Fri Dec 15, 2017 9:40 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามกราฟแสดง [VALUE]
Replies: 4
Views: 37

Re: สอบถามกราฟแสดง [VALUE]

:D หากมีหลายเครื่องลองนำไฟล์นั้นไปเปิดที่เครื่องอื่นดูว่ายังเป็นอีกหรือไม่ เมื่อเปิดในเครื่องอื่นแล้วลองกำหนด Label ดูใหม่ด้วยครับ

หากเครื่องอื่นปกติ เป็นเฉพาะเครื่องปัจจุบันแสดงว่า Excel มีปัญหา ควรติดตั้งตัวสมบูรณ์ลงไปใหม่ครับ
by snasui
Fri Dec 15, 2017 12:02 am
Forum: Other
Topic: เรียนปรึกษาการใช้สูตรใน Excell Online ครับ
Replies: 10
Views: 63

Re: เรียนปรึกษาการใช้สูตรใน Excell Online ครับ

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่าง ผมคีย์ให้แล้วใน Link ครับ

=IF(A2="","",TEXT(A2,"CC-YYMM-")&TEXT(ROWS(F$2:F2),"000"))
by snasui
Thu Dec 14, 2017 11:29 pm
Forum: Other
Topic: เรียนปรึกษาการใช้สูตรใน Excell Online ครับ
Replies: 10
Views: 63

Re: เรียนปรึกษาการใช้สูตรใน Excell Online ครับ

:D อธิบายคำว่า Autorun ให้ได้ค่านั้นมาอย่างละเอียดที่สุดเท่าทีจะทำได้ ผู้ตอบอ่านแล้วจะได้ไม่ต้องเดาว่านำค่านั้นมาจากไหนครับ
by snasui
Thu Dec 14, 2017 11:25 pm
Forum: Excel
Topic: ขอสูตรตรวจสอบชื่อบิดาครับ
Replies: 31
Views: 285

Re: ขอสูตรตรวจสอบชื่อบิดาครับ

:D ตัดคำนำหน้าย่อทิ้งให้หมดแล้วปรับช่วงเซลล์ในสูตรใหม่ให้ตรงกับข้อมูลที่มีจริงในชีตคำนำหน้านามครับ ที่ B2 คีย์ =IFERROR(IF(TRIM(A2)="-",TRUE,IF(AND(OR(LEFT(TRIM(A2),3)="นาย",SUMPRODUCT(COUNTIF(A2,คำนำหน้าชื่อเต็ม!$A$1:$A$76&...
by snasui
Thu Dec 14, 2017 11:16 pm
Forum: Excel
Topic: อยากเขียน vba เป็น ต้องทำยังงัยคะ
Replies: 7
Views: 80

Re: อยากเขียน vba เป็น ต้องทำยังงัยคะ

:D ถ้ามีความรู้คอมพิวเตอร์มาก่อนจะดีมากครับ

VBA เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ต้องอาศัยความเข้าใจและฝึกฝนอย่างหนักจึงจะเก่งได้ อาศัยการจำอย่างเดียวไม่สามารถเก่งได้ ต้องสามารถประยุกต์ใช้ สามารถพลิกแพลงได้ด้วย การประยุกต้ใช้จะต้องอาศัยความเข้าใจและประสบการณ์เป็นสำคัญครับ
by snasui
Thu Dec 14, 2017 11:07 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว
Replies: 16
Views: 113

Re: ต้องการดึงข้อมูลซ้ำกัน 2-3column แสดงว่าผลรวมแบบมีเงื่อนไข และดึงเฉพาะบางตัว

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ⋅  ที่ K4 คีย์ =SUMIFS($E$4:$E$32,$B$4:$B$32,G4,$C$4:$C$32,H4,$D$4:$D$32,I4) Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅  ที่ M12 คีย์ =SUMIFS($E$4:$E$32,$B$4:$B$32,G12,$C$4:$C$32,"-")-M13 Enter ⋅  ที่ M13 คีย์ =SUM(SUMIFS(...
by snasui
Thu Dec 14, 2017 8:09 pm
Forum: Excel
Topic: อยากเขียน vba เป็น ต้องทำยังงัยคะ
Replies: 7
Views: 80

Re: อยากเขียน vba เป็น ต้องทำยังงัยคะ

:D ลองไปอ่านเองที่ร้านหนังสือจะดีกว่าครับ การอ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่ามีพื้นฐานใดมาบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หนังสือบางเล่มผมอ่านแล้วเข้าใจก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเข้าใจครับ กรณีของผมไม่ได้อ่านหนังสือไทย ศึกษาจาก Help ของโปรแกรมและ Web ของ Microsoft เป็นหลัก เป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม...

Go to advanced search