:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 20930 matches

by snasui
Fri Apr 28, 2017 5:58 pm
Forum: Excel
Topic: [VBA] Functions Search button
Replies: 8
Views: 56

Re: [VBA] Functions Search button

:D ช่วยอธิบายคำว่าไม่ครบมาอีกทีครับว่าไม่ครบอย่างไร ทำตัวอย่างข้อมูลมาสักไม่เกิน 10 บรรทัด แล้วแนบไฟล์พร้อม Code มาใหม่จะได้สะดวกในการช่วยตรวจสอบครับ
by snasui
Fri Apr 28, 2017 5:54 pm
Forum: Excel
Topic: อยากทราบวิธีการแก้ไขไฟล์ excel จำนวนมากครับ
Replies: 4
Views: 48

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไขไฟล์ excel จำนวนมากครับ

:D ให้ลองบันทึก Macro การแทรกคอลัมน์เพื่อดู Code แล้วนำมาปรับใช้

สำหรับการทำงานกับหลายไฟล์จำเป็นต้องใช้ Loop และหากต้อง Loop เข้าไปใน Folder ดูตัวอย่างได้ที่นี่ครับ http://stackoverflow.com/questions/1038 ... -using-vba
by snasui
Fri Apr 28, 2017 5:52 pm
Forum: Access
Topic: ตัดคำหลังเครื่องหมาย
Replies: 1
Views: 9

Re: ตัดคำหลังเครื่องหมาย

:D ตัวอย่างสูตรครับ

Left([Field],InStr([Field],"#")-1) & ".jpg"
by snasui
Fri Apr 28, 2017 6:04 am
Forum: Excel
Topic: อยากทราบวิธีการแก้ไขไฟล์ excel จำนวนมากครับ
Replies: 4
Views: 48

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไขไฟล์ excel จำนวนมากครับ

:D กรณีเช่นนั้นต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งต้องเขียนมาเองก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ
by snasui
Thu Apr 27, 2017 7:05 pm
Forum: Excel
Topic: Plan งานตามวันอัตโนมัติโดยอ้างอิง Capacity
Replies: 17
Views: 3697

Re: Plan งานตามวันอัตโนมัติโดยอ้างอิง Capacity

:D ช่วยแจกแจงวิธีคิดเพื่อให้ได้วันที่ผลิตเสร็จสิ้นพร้อมยกคำตอบที่ต้องการมาด้วยว่า เซลล์ใด ต้องการคำตอบเป็นค่าใด ด้วยเงื่อนไขใด จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
by snasui
Thu Apr 27, 2017 7:01 am
Forum: Excel
Topic: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ
Replies: 20
Views: 254

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

:D ต้วอย่าง Code ตามด้านล่างครับ ซึ่งต้องสร้างไฟล์เปล่าขึ้นมา 1 ไฟล์ > Add UserForm > นำ Code ไปวาง > ปรับ Code เป็นตามด้านล่างเพื่อให้อางอิงไปยังตำแหน่งไฟล์ 1.xls ที่เก็บในเครื่องผมเอง การทดสอบ ให้คีย์ที่ Immediate Windows เป็น userform1.Show โดย Private Sub UserForm_Initialize() Dim book1 As Workb...
by snasui
Tue Apr 25, 2017 7:19 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรการ คำนวณเบี้ยขยัน
Replies: 8
Views: 1152

Re: สูตรการ คำนวณเบี้ยขยัน

:D ทำตัวอย่างไฟล์มาใหม่พร้อมระบุคำตอบที่ต้องการมาด้วยครับ
by snasui
Tue Apr 25, 2017 7:08 pm
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีรวมข้อย่อยเป็นข้อเดียวแล้วลบข้อที่ซ้ำออก
Replies: 3
Views: 48

Re: ขอวิธีรวมข้อย่อยเป็นข้อเดียวแล้วลบข้อที่ซ้ำออก

:D ตัวอย่างสูตรครับ ชีต ที่ต้องการ เซลล์ C2 คีย์ =IF(COLUMNS($C2:C2)>SUM(IF(FREQUENCY(IF(ข้อมูล!$C2:$AW2<>"",MATCH(INT(ข้อมูล!$C2:$AW2),INT(ข้อมูล!$C2:$AW2),0)),COLUMN(ข้อมูล!$C$2:$AW$2)-COLUMN(ข้อมูล!$C$2)+1),1...
by snasui
Mon Apr 24, 2017 8:02 pm
Forum: Excel
Topic: [VBA] ขอสูตรกำหนดค่าที่ Error ของ Vlookup หน่อยครับ
Replies: 8
Views: 96

Re: [VBA] ขอสูตรกำหนดค่าที่ Error ของ Vlookup หน่อยครับ

:D งานลักษณะนี้เราควรจะเก็บ Path ของภาพเอาไว้สักคอลัมน์ จึงจะใช้ Code VBA ดึงมาแสดงได้ครับ ไม่เช่นนั้นแล้วจะจัดการลำบากครับ การดึงภาพมาแสดงใน Form ดูตัวอย่างที่นี่ครับ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa242027(v=vs.60).aspx
by snasui
Mon Apr 24, 2017 6:05 pm
Forum: Excel
Topic: เวลาสั่ง Print หน้าจอไม่แสดงเอกสารทันทีต้องกด รูปแว่นขยาย
Replies: 5
Views: 71

Re: เวลาสั่ง Print หน้าจอไม่แสดงเอกสารทันทีต้องกด รูปแว่นขยาย

:D มีตัวอย่างไฟล์ให้ทดสอบหรือไม่ครับ เท่าที่น่าจะสร้างปัญหาได้คือ Driver ของ Printer กับการ Set Print Area แต่หากทั้งสองประเด็นนี้ไม่เป็นปัญหาก็ยากที่จะเดา ลองส่งไฟล์มาเพื่อเพื่อน ๆ จะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
by snasui
Mon Apr 24, 2017 5:57 pm
Forum: Excel
Topic: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ
Replies: 20
Views: 254

Re: ดึง Path & filename จากรูปที่แทรกอยู่ในไฟล์ .xls อย่างไรครับ

:D ผมทดสอบด้วย Excel แล้วสามารถให้คำตอบเป็น Path ของภาพที่แนบมากับไฟล์ได้ ในกรณีตามกระทู้นี้คงจะช่วยได้เท่านี้ครับ
by snasui
Sun Apr 23, 2017 5:01 pm
Forum: Excel
Topic: หาข้อมูลซ้ำแล้ว list รายการที่ซ้ำ
Replies: 14
Views: 222

Re: หาข้อมูลซ้ำแล้ว list รายการที่ซ้ำ

:D เนื่องจากค่าใน M3 มีวรรคอยู่ด้านหลัง ให้ลบวรรคทิ้งไปครับ

ค่าในคอลัมน์ M จะต้องเหมือนกันทุกประการกับค่าใน A2 จึงจะ List ออกมาได้ครับ
by snasui
Sun Apr 23, 2017 4:56 pm
Forum: Excel
Topic: เขียนสูตร Lookup อย่างไร
Replies: 2
Views: 52

Re: เขียนสูตร Lookup อย่างไร

:D ตัวอย่างสูตรครับ เซลล์ J2 คีย์ =IFERROR(INDEX($I$2:$I$27,SMALL(IF(1-ISNA($I$2:$I$27),ROW($I$2:$I$27)-ROW($I$2)+1),ROWS(J$2:J2)+3*(COLUMNS($J2:J3)-1))),"") Ctrl+Shift+Enter > Copy ไปด้านล่างและ Copy ไปด้านขวา...
by snasui
Sun Apr 23, 2017 2:17 pm
Forum: Excel
Topic: เวลา Protect Sheet สามารถ refresh pivottable ได้หรือไม่?
Replies: 4
Views: 38

Re: เวลา Protect Sheet สามารถ refresh pivottable ได้หรือไม่?

:o การ Refresh เมื่อมีการป้องกันเอาไว้ต้องใช้ VBA เข้ามาช่วย ลองดูที่นี่ครับ http://www.contextures.com/xlPivot12.html
by snasui
Sun Apr 23, 2017 1:40 pm
Forum: Excel
Topic: การลิงค์ข้อมูลจากอีกชีทเพื่อจัดแบบฟอร์มครับ
Replies: 9
Views: 102

Re: การลิงค์ข้อมูลจากอีกชีทเพื่อจัดแบบฟอร์มครับ

:o ข้อ 2 ตามโพสต์ด้านบนผมอ้างชื่อเซลล์ผิด จึงทำให้เกิดการคำนวณเป็นวงกลมเกิดขึ้นได้ จะต้องเปลี่ยนจาก A2 เป็น B2 ตอนนี้ได้แก้ไขให้ใหม่แล้วครับ สำหรับไฟล์ที่แนบมาเซลล์ F2 สูตรควรจะเป็นด้านล่าง =INDEX(Sheet1!$A$2:$F$13,COUNTIF($A$2:$A2,"รหัส"),MATCH(LOOKUP(CHAR(255)...
by snasui
Sun Apr 23, 2017 1:30 pm
Forum: Excel
Topic: เวลา Protect Sheet สามารถ refresh pivottable ได้หรือไม่?
Replies: 4
Views: 38

Re: เวลา Protect Sheet สามารถ refresh pivottable ได้หรือไม่?

:D ในการป้องกันแผ่นงานสามารถที่จะเลือกให้สามารถจัดการกับ PivotTable ได้ ตามภาพด้านล่างครับ
by snasui
Sun Apr 23, 2017 11:30 am
Forum: Excel
Topic: หาคำ2คำในประโยคเดียวกัน
Replies: 6
Views: 69

Re: หาคำ2คำในประโยคเดียวกัน

:D ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลจริงมา ให้ทำมาเป็นตัวอย่างไฟล์ ตัดมาเฉพาะที่ใช้เป็นตัวแทนข้อมูลจริงได้

การไม่ทราบข้อมูลจริงว่าคือค่าใดแต่ทราบเพียงบางข้อความ ให้เรานำบางข้อความทีว่านั้นมาเป็นตารางอีกต่างหากพร้อมใส่ราคาเอาไว้ด้วย เช่นนี้เป็นต้นครับ
by snasui
Sun Apr 23, 2017 10:58 am
Forum: Excel
Topic: หาคำ2คำในประโยคเดียวกัน
Replies: 6
Views: 69

Re: หาคำ2คำในประโยคเดียวกัน

:D ลักษณะงานเช่นนี้ให้เขียนสินค้าและราคาเอาไว้ต่างหากอีก 1 ตารางแล้วค่อย Lookup ค่าราคาไปใช้ในตารางปลายทาง ไม่ใช่พยายามใช้สูตรเติมราคาเองเหมือนเช่นที่ถามมานี้ ลองทำตัวอย่างไฟล์มาใหม่ แยกเป็นตารางราคาและตารางข้อมูลที่ต้องการจะ Lookup ราคามาแสดงครับ
by snasui
Sun Apr 23, 2017 9:34 am
Forum: Excel
Topic: หาคำ2คำในประโยคเดียวกัน
Replies: 6
Views: 69

Re: หาคำ2คำในประโยคเดียวกัน

:D ตัวอย่างสูตรใน B2 ครับ

=IF(COUNT(FIND({"ปลา","พริก"},A2))=2,"มี","ไม่มี")

Enter > Copy ลงด้านล่าง

Go to advanced search