🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 23163 matches

by snasui
Sat Apr 21, 2018 2:50 pm
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 5
Views: 56

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ตัวอย่างสูตรที่ D4 ตามด้านล่างครับ =IFERROR(SUMIFS(INDEX($E$26:$I$73,0,MATCH(--$B4,$E$25:$I$25,0)),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),">="&LEFT(D$1,FIND("-",D$1)-1),INDEX($J$26:$K$73,0,MATCH($M4,$J$25:$K$25,0)),"<="&MID(D$1,FIND("-",D$1)+1,4)),0) Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่างถึง ...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 2:36 pm
Forum: Excel
Topic: ตอบรวมสัปดาห์
Replies: 3
Views: 25

Re: ตอบรวมสัปดาห์

:D ตัวอย่างสูตรครับ O3 คีย์ =IF($N3="","",IF(AND($G3>=LEFT(O$2,FIND("-",O$2)-1)+0,$G3<=MID(O$2,FIND("-",O$2)+1,10)+0),$N3,IF(ISTEXT(N3),$G3,IF(AND(COLUMNS($O3:O3)>1,$N3=N3),"ลำดับที่ "&ROWS(O$3:O3),0)))) จากนั้นจัดรูปแบบเฉพาะวันที่โดยกำหนดตามด้านล่าง คลุม O3:V3 > เข้าเมนู Home > Conditional Formatti...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 1:21 pm
Forum: Excel
Topic: ตอบรวมสัปดาห์
Replies: 3
Views: 25

Re: ตอบรวมสัปดาห์

:D ตัวอย่างสูตรครับ

เซลล์ O3 คีย์

=IF(AND($G3>=LEFT(O$2,FIND("-",O$2)-1)+0,$G3<=MID(O$2,FIND("-",O$2)+1,10)+0),$N3,0)

Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่าง
by snasui
Sat Apr 21, 2018 11:57 am
Forum: Excel
Topic: ปัญหา Tabel
Replies: 4
Views: 52

Re: ปัญหา Tabel

:D หากเป็นเช่นนั้นก็เดาว่าเป็นที่โปรแกรมแล้วครับ ลอง Uninstall แล้ว Install ตัวสมบูรณ์ลงไปใหม่ หรือไม่ก็ลอง Repair ดูก่อนสักรอบก็ได้ หากไม่ดีขึ้นค่อยลงใหม่ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 10:36 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการสร้างเงื่อนไขในการนับเงินหลายเงื่อนไข
Replies: 1
Views: 28

Re: ต้องการสร้างเงื่อนไขในการนับเงินหลายเงื่อนไข

:D ตัวอย่างสูตรครับ

=SUMIF($A$7:$A$11,C$16,INDEX($C$7:$J$11,0,MATCH($B17,$C$5:$J$5,0)+1))

การถามตอบปัญหาควรแนบไฟล์ตัวอย่างประกอบทุกครั้งจะได้สะดวกกับผู้ตอบในการทดลองเขียนสูตรลงไปในไฟล์นั้นได้เลยทันที ทำให้ตอบได้รวดเร็วและแม่นยำ กรุณาทบทวนกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบนประกอบ :roll: ครับ
by snasui
Sat Apr 21, 2018 9:08 am
Forum: Excel
Topic: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด
Replies: 5
Views: 56

Re: เลือช่วงวันที่เหลืออยู่มาแสดงตามช่วงวันที่กำหนด

:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปนะครับ ไฟล์ที่แนบมานั้นมีหลายอย่างที่จะต้องปรับให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ง่าย ๆ เพื่อลดความซับซ้อนของสูตรหรือขั้นตอนวิธีการทำงาน ซึ่งไม่ว่างานใดก็จะต้องทำเช่นนี้เสมอ เมื่อปรับแล้วค่อยแนบไฟล์นั้นมาใหม่ครับ สิ่งที่ต้องปรับในเบื้องต้นมีดังนี้ ข้อความใน D1:J1 ที่เป็นการระบุช่วงของวั...
by snasui
Sat Apr 21, 2018 6:26 am
Forum: Excel
Topic: Condition format
Replies: 3
Views: 41

Re: Condition format

puriwutpokin ได้ค่าตามต้องการเลยครับ แต่สงสัยอยู่นิดนึง ว่าในช่องสูตรเหมือนกำหนดค่านี้ $L4="Ship" ใน L4:L27 เมื่อเปิดค่าดู แต่ความจริง excel จะทำงานในการ run ค่าตาม cell ถูกระบุว่า Ship ใช่ไหมครับ :D ถูกต้องครับ เป็นการพิจาณาเฉพาะคอลัมน์ L ในบรรทัดใด ๆ ว่ามีคำว่า Ship หรือไม่ หากมีพื้นที่ที่เราคลุม...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 9:37 pm
Forum: Excel
Topic: ปัญหา Tabel
Replies: 4
Views: 52

Re: ปัญหา Tabel

:D ปกติการเพิ่มข้อมูลเราจะคลิกที่บรรทัดสุดท้ายของคอลัมน์สุดท้ายของ Table แล้ว Tab มันจะเพิ่มบรรทัดให้ครับ การคลิกบรรทัดว่างหลังจากมีข้อมูลก็จะเพิ่มให้ด้วยเช่นกันแต่ไม่ได้ทดสอบว่ามีความเสถียรแค่ไหน กรณีนี้ลองทำตามบรรทัดบนดูว่า Table มีการเพิ่มบรรทัดให้หรือไม่ครับ หรือสามารถ Reset Table ได้โดยการคลิกใ...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 9:13 pm
Forum: Excel
Topic: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT
Replies: 5
Views: 45

Re: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Sub OpenBrowseBOT()
  Dim ie As Object
  Set ie = CreateObject("Internetexplorer.Application")
  ie.Visible = True
  ie.navigate "https://www.google.com"
  MsgBox " finished "
End Sub
by snasui
Fri Apr 20, 2018 7:29 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการสูตรคำนวณชั่วโมงจอดรถแบบมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
Replies: 9
Views: 135

Re: ต้องการสูตรคำนวณชั่วโมงจอดรถแบบมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

เรียนคุณ puriwutpokin ขอโทษทีนะครับ เงื่อนไขข้อที่ 1. ถูกต้องแล้วครับ แต่เงื่อนไขข้อที่ 2 กับ 3 ผลคำนวนออกมายังไม่ถูกต้องครับ 2. ชั่วโมงที่ 6 เป็นต้นไป – ชั่วโมงที่ 10 คิดชั่วโมงละ 40 บาท ต่อคัน ต่อ ชั่วโมง เศษของชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมง 3. ชั่วโมงที่ 10 เป็นต้นไป คิดชั่วโมงละ 50 บาท ต่อคัน ต่อ ชั่วโ...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 7:13 pm
Forum: Excel
Topic: ข้อมูลการเข้างานแบ่งตามสถานะ
Replies: 10
Views: 199

Re: ข้อมูลการเข้างานแบ่งตามสถานะ

:D งานลักษณะทีเป็นการ Loop โดยพิจารณาความต่อเนื่องหลายบรรทัด ซึ่งบรรทัดก่อนหน้าอาจจะติดกับบรรทัดปัจจุบันหรือไม่ก็ได้ตามลักษณะที่ถามมาคงต้องพึ่ง VBA ซึ่งต้องเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
by snasui
Fri Apr 20, 2018 7:04 pm
Forum: Excel
Topic: ต้องการนับ และ แยกแยะค่าที่ได้ โดยนับไม่ซ้ำ แต่อาจแสดงค่าซ้ำได้
Replies: 4
Views: 57

Re: ต้องการนับ และ แยกแยะค่าที่ได้ โดยนับไม่ซ้ำ แต่อาจแสดงค่าซ้ำได้

- รบกวนสอบถามการใช้ function ด้วยครับ - ได้แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยแล้วชื่อ "โจทย์.xlsx" 1. ปรากฎมีผลคะแนนประเมินการทำงานอยู่ใน table 1 2. ต้องการนับ และ แยกแยะค่าที่ได้ โดย 2.1 แยก results และ num 2.2 หากมี results ซ้ำ ไม่ให้นับซ้ำ เช่น ต้องปรับปรุงพบสามรายการที่ D3-D5 แต่มีค่าเพียงสองค่าคือมี 2.90 แ...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 6:39 pm
Forum: Excel
Topic: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT
Replies: 5
Views: 45

Re: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT

:D ไฟล์ที่แนบมาไม่มี Macro ครับ

ไฟล์ที่จะมี Macro ได้จะต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อย หากเปลี่ยนนามสกุลเป็น .xlsx แล้ว Macro จะถูกลบทิ้ง หากจะให้มี Macro จะต้องเขียนหรือ Import เข้าไปใหม่ ไม่ใช่แค่การ Save As เป็น .xlsm ครับ
by snasui
Fri Apr 20, 2018 6:36 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเกี่ยวกับการ สั่งPrintของ Excel ครับ
Replies: 1
Views: 43

Re: สอบถามเกี่ยวกับการ สั่งPrintของ Excel ครับ

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

Code: Select all

Sub Button2_click()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To 17
    ActiveSheet.Range("A17").Value = i
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
  Next i
End Sub
by snasui
Fri Apr 20, 2018 6:22 am
Forum: Excel
Topic: รัน code index match แล้ว error
Replies: 4
Views: 47

Re: รัน code index match แล้ว error

ใช้งานได้แล้วครับ ขอบคุณครับ แต่อยากจะทราบว่าเพราะเหตุใด code ดังกล่าว จึง error :D ที่ Error เพราะว่าค่าใน TextBox เป็น Text ส่วนค่าใน Worksheet เป็น Number จำเป็นจะต้องแปลง Text ให้เป็น Number เสียก่อนจึงจะ Match กันได้ สังเกตว่าผมจะใช้ Cint เพื่อแปลงข้อมูลใน TextBox ให้เป็น Integer ครับ การนำข้อ...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 5:38 am
Forum: Excel
Topic: รัน code index match แล้ว error
Replies: 4
Views: 47

Re: รัน code index match แล้ว error

:D ตัวอย่าง Code ครับ Private Sub CommandButton1_Click() Dim sh As Worksheet Set sh = Sheets("Sheet1") With WorksheetFunction If .CountIf(sh.Range("A:A"), CInt(0 & TextBox1.Value)) Then TextBox2.Value = .Index(sh.Range("A:E"), _ .Match(CInt(TextBox1.Value), sh.Range("A:A"), 0), 5) Else TextBox2.Valu...
by snasui
Fri Apr 20, 2018 5:23 am
Forum: Other
Topic: สูตรเหมือนกัน...ทำไมถึงผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกันบน Google ชีต กับ MS Excel
Replies: 6
Views: 41

Re: สูตรเหมือนกัน...ทำไมถึงผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกันบน Google ชีต กับ MS Excel

:D ตัวอย่างสูตรใน C2 ครับ

=ArrayFormula(IFERROR(INDEX('ข้อมูลที่สแกนเข้าระบบ'!$D$3:$D$12,MATCH(1,if(LOOKUP(CHAR(255),$C$1:C$1)=TEXT('ข้อมูลที่สแกนเข้าระบบ'!$A$1:$A$12,"mmmm"),if($A3='ข้อมูลที่สแกนเข้าระบบ'!$B$3:$B$12,1)),0)),0))
by snasui
Thu Apr 19, 2018 9:03 pm
Forum: Excel
Topic: อยากขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างตารางเวลาวิทยากรบรรยาย
Replies: 4
Views: 65

Re: อยากขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างตารางเวลาวิทยากรบรรยาย

:D ตามกระทู้นี้ ปัญหาหลักอยู่ที่การเก็บข้อมูล หากเก็บข้อมูลในลักษณะที่ผมแนะนำไปจะสามารถไปทำรายงานได้แทบทุกแบบรวมทั้งแบบที่ถามมา แม้จะไม่ง่ายนักแต่ก็สามารถทำได้ครับ