:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 45 matches

by cheapache
Wed Apr 19, 2017 1:56 pm
Forum: C#.NET
Topic: ผมอยากถามการดึงข้อมูล จากForm1 มาใช้ใน Form 2 ยังไงครับ
Replies: 5
Views: 305

Re: ผมอยากถามการดึงข้อมูล จากForm1 มาใช้ใน Form 2 ยังไงครับ

ประกาศตัวแปรเป็น Public ครับ เช่น
- ใน Form1

Code: Select all

Public String ชื่อตัวแปร


- ส่วนใน Form2 ดึงมาใช้ในส่วนใดก็ได้

Code: Select all

Form1.ชื่อตัวแปร
by cheapache
Thu Mar 23, 2017 8:28 pm
Forum: VB.NET
Topic: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe
Replies: 6
Views: 143

Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

อันดับแรกต้องสร้าง DataTable ขึ้นมาก่อนครับ เพื่อรับค่าที่เราอ่านมาจาก Database และหลังจากเราสร้างเสร็จแล้ว ให้เราเช็คค่าที่ได้จาก Database แล้วนำมาใส่ใน Datatable แล้วนำมาแยกตัวแปรที่เราต้องการ เช่น Public dt As DataTable = New DataTable Dim myCom As String = "SELECT * FROM user_app WHERE user...
by cheapache
Thu Mar 23, 2017 2:00 pm
Forum: VB.NET
Topic: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe
Replies: 6
Views: 143

Re: รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ มีปัญหาเรื่อง combobox ไปแสดงใน textboe

อันดับแรกนะครับ ใช้ Event ของ Combobox เพื่อเลือกรหัสจาก Combobox โดย ComboBox.SelectedIndex.Change นะครับ โดยใน Event นั้น ให้ทำการใช้ Properties Combobox1.SelectItem เพื่อไปเก็บในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อน เช่น Private Sub Combobox1_SelectIndex (sender As Object, e As EventArgs) Handles Combobox1.Sel...
by cheapache
Sat Mar 04, 2017 4:56 pm
Forum: VB.NET
Topic: อยากให้ Textbox สามารถกรอกได้4 ตัวขึ้นไป
Replies: 8
Views: 125

Re: อยากให้ Textbox สามารถกรอกได้4 ตัวขึ้นไป

ผมไม่ทราบว่าสามารถทำได้หรือยังนะครับ แต่อยากช่วยแนะนำ ถ้าหากอยากให้แต่ละการทำงานแยก admin ทำได้อย่างนึง user ทำได้อีกอย่างนึง ให้สร้างตัวแปรใดตัวแปรนึงขึ้นมา เช่น Dim status As boolean และใน Even ที่อ่านค่ามาจากฐานข้อมูลให้ใช้ if เพื่อเช็คค่าจากฐานข้อมูลใน class นั้นว่า เป็น admin หรือ user เช่น ให้...
by cheapache
Tue Feb 09, 2016 10:00 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเรื่อง เพราะเหตุใด Event ของ Button ทำงานไม่เหมือนกัน
Replies: 3
Views: 556

Re: สอบถามเรื่อง เพราะเหตุใด Event ของ Button ทำงานไม่เหมือนกัน

ลองรันทีละ step ดูแล้วครับ พอชี้ที่ ตัวแปร txtMaximumtank.text มันขึ้นว่ายังเป็น "" อยู่หมายถึงไม่มีค่าตัวแปร แต่เมื่อลองเอา msgbox(txtMaximumtank.text) เช็คตอนฟอร์มโหลด มันขึ้น 12 ครับ แต่ทำไมตอนกดปุ่ม ค่าใน txtMaximumtank.txt ในตอนแรกถึงยังเป็น "" เพราะเมื่อเปิดฟอร์มใหม่ขึ้นมา ...
by cheapache
Tue Feb 09, 2016 9:08 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเรื่อง เพราะเหตุใด Event ของ Button ทำงานไม่เหมือนกัน
Replies: 3
Views: 556

สอบถามเรื่อง เพราะเหตุใด Event ของ Button ทำงานไม่เหมือนกัน

Public Sub btnTransfer_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnTransfer.Click If txtMaximumTank.Text <= txtVolumeWater.Text Then Dim result14 As DialogResult = MessageBox.Show("The capacity of the tank is less than that required to maintain the water level.", "System messa...
by cheapache
Sat Dec 26, 2015 2:20 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเรื่อง การทำให้ form นั้นๆเปิดได้แค่ครั้งเดียว
Replies: 4
Views: 1683

Re: สอบถามเรื่อง การทำให้ form นั้นๆเปิดได้แค่ครั้งเดียว

ทำการเขียนโค๊ดแล้วครับ ใช้งานได้ตามที่ต้องการ แล้วในฟอร์มที่เปิดใหม่ขึ้นมานั้น เขียน Event เมื่อปิดฟอร์ม ให้คืนค่า frmCount = 0 ครับ ตัวอย่างโค๊ด Public frmCount As Integer = 0 Public Sub menuFloor1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) If frmCount = 0 Then Dim fl1 As Floor1 fl1...
by cheapache
Fri Dec 25, 2015 3:34 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเรื่อง การทำให้ form นั้นๆเปิดได้แค่ครั้งเดียว
Replies: 4
Views: 1683

สอบถามเรื่อง การทำให้ form นั้นๆเปิดได้แค่ครั้งเดียว

สวัสดีครับอาจารย์ ผมอยากสอบถามว่า ทำยังไงถึงสามารถทำให้ฟอร์มนั้นเปิดได้เพียงแค่ครั้งเดียว >>> :โดยในกรณีปกติ หากกดปุ่มเพื่อเปิดฟอร์ม ฟอร์มที่เราโค๊ดให้ดอทโชว์จะแสดง >>> :ในกรณีที่แสดงแล้ว 1 ครั้ง กดปุ่มเพื่อเปิดฟอร์มอีก 1 ครั้ง ฟอร์มที่เราดอทโชว์ก็จะแสดงขึ้นมาอีกอัน ผมอยากรู้ว่า ต้องทำอย่างไร ถึงจะท...
by cheapache
Tue Dec 15, 2015 10:06 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเรื่องการ Split หาข้อมูลจากตัวแปรชนิด Array
Replies: 6
Views: 882

Re: สอบถามเรื่องการ Split หาข้อมูลจากตัวแปรชนิด Array

ผมแก้ไขโดยการ Split(" ") แทนครับ space bar 2 ครั้ง ซึ่งมันจะค้นหาช่องว่างทั้งหมด จะมี Ubound(DataArray1) ในแต่ละไลน์อยู่ = 7 c = 0 Dim F As StreamReader = New System.IO.StreamReader(fileselect & fileselect1 & ".txt") Dim DataArray() As String = Split(F.ReadToEnd, vbNewLin...
by cheapache
Tue Dec 15, 2015 5:04 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเรื่องการ Split หาข้อมูลจากตัวแปรชนิด Array
Replies: 6
Views: 882

สอบถามเรื่องการ Split หาข้อมูลจากตัวแปรชนิด Array

สวัสดีครับอาจารย์ หากผมต้องการที่จะ นำค่าที่ต้องการจาก textfile มาเก็บไว้ในตัวแปรอื่น อธิบายง่ายๆ คือ อ่านค่ามาเฉพาะตัวน่ะครับ Dim c As integer = 0 Dim DataArray() As String = Split(F.ReadToEnd, vbNewLine) Dim DataArray1() As String = DataArray(c).Split(vbTab) c = c + 1 ที่ DataArray1 ผม Split หา vb...
by cheapache
Mon Nov 30, 2015 8:02 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเงื่อนไขการแสดง Error ของโค๊ด
Replies: 3
Views: 583

Re: สอบถามเงื่อนไขการแสดง Error ของโค๊ด

ให้เออเรอร์แสดง แล้วปรากฏข้อความนี้มาครับ
by cheapache
Mon Nov 30, 2015 2:32 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเงื่อนไขการแสดง Error ของโค๊ด
Replies: 3
Views: 583

สอบถามเงื่อนไขการแสดง Error ของโค๊ด

Private Sub Hosting_port() Try MyTcpListener = New TcpListener(IPAddress.Any, 6666) MyTcpListener.Start() While True Try MySocket = MyTcpListener.AcceptSocket Dim MyNetworkStream As NetworkStream = New NetworkStream(MySocket) Dim Mystr As StreamReader = New StreamReader(MyNetworkStream) While True ...
by cheapache
Fri Nov 20, 2015 12:47 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามเรื่องการสร้าง Control เอง ที่นำมาใช้งานใน FormDesign
Replies: 1
Views: 1093

สอบถามเรื่องการสร้าง Control เอง ที่นำมาใช้งานใน FormDesign

Control ต่างๆ ใน Visual Studio 2015 ภาษา Visual Basic
ไม่มีคอนโทรลที่ผมต้องการจะใช้ เราสามารถจะสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยวิธีใดบ้างครับ
เช่น Tank,Valve,Pump
by cheapache
Sun Nov 08, 2015 2:25 pm
Forum: VB.NET
Topic: ปรึกษา Code vb.net ต้อง Load MsgBox จึงจะทำงานได้ หากไม่ต้องการให้ Load แต่ว่ายังทำงานได้ ต้องปรับ Code อย่างไรครับ
Replies: 3
Views: 850

ปรึกษา Code vb.net ต้อง Load MsgBox จึงจะทำงานได้ หากไม่ต้องการให้ Load แต่ว่ายังทำงานได้ ต้องปรับ Code อย่างไรครับ

ผมมีปัญหาโค๊ดที่ช่วง formload ครับ ถ้าไม่ใส่คำสั่ง MessageBox เข้าไป ข้อความที่ listbox ใน form1 จะไม่แสดงครับ แต่หากใส่ MessageBox ใน formload เมื่อรันโปรแกรมจะขึ้นกล่องข้อความ และเมื่อกด OK form1 จะโชว์และค่าใน listbox ก็จะแสดงครับ โค๊ดใน formload Public Sub Form1_Load(sender As Object, e As Event...
by cheapache
Sat Nov 07, 2015 1:28 am
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการทำตัว uninstall
Replies: 4
Views: 588

Re: สอบถามการทำตัว uninstall

ีีีuninstall ที่ control panel ได้ครับ
by cheapache
Fri Nov 06, 2015 8:04 pm
Forum: VB.NET
Topic: สอบถามการทำตัว uninstall
Replies: 4
Views: 588

Re: สอบถามการทำตัว uninstall

ยังไม่ลองทำการ uninstall ที่ control panel ครับ

และขั้นตอนการทำ uninstall ที่ตัว option ของ install shield ผมก็ไม่ทราบว่ามันทำอย่างไรครับ

Go to advanced search